Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2016

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánekjsem rád, že mohu pokračovat v činnosti jako ředitel školy po paní ředitelce Jaroslavě Burkertové v Kamence, škole vzájemného porozumění.
Ve škole působím jako učitel již 8 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu.
I školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese tento název. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků.
Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 04.12.2016

Novela školského zákona, která vešla v platnost 1. září 2016, stanovila povinnost zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou výsledek konání tzv. jednotné přijímací zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jednotná přijímací zkouška týká primárně žáků základních škol, tedy i žáků naší školy níže poskytujeme informace k této zkoušce. Zároveň jako informaci pro rodiče poskytujeme i výsledky zkušebního testování našich žáků z jara 2016 a porovnání výsledků k republikovému průměru. 

Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.12.2016

Our theatre tour has begun. In the last two days we have already performed our Story of the Gigantic Turnip to the classes 3A, 3B and 3C and to the whole Chanos (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C and 3D). This performance was created and prepared not only to amuse but mainly to educate our younger schoolmates. The main aim of this performance is to teach them some new vocabulary. Have we succeeded? You can see the result in the photos below.
Vocabulary and phrases to learn: a turnip, a grandpa, a grandma, a granddaughter, a dog, a cat, a mouse, a house, This is a …, What´s this? Who´s this? It´s a …

Zuzana Libánská, učitelka AJ

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 01.12.2016

V pondělí proběhlo  pro žáky 1., 2.tříd a 3.D třídy loutkové divadelní představení Český Honza, které napsal dramatik Vít Peřina. Představení bylo vtipné, zábavné a interaktivní. Dokonce se v jeho průběhu i hlasovalo – o dalším pokračování. Atmosféru vidíte na fotografiích.

Šárka Jarošová

Štítky: , , , , , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 29.11.2016

V podvečer první adventní neděle jsme vystoupili pro rodiče a další hosty v blízkém kostele Nanebevzetí panny Marie. Slavnostní atmosféra tohoto místa důstojně podladila zpívání žáků naší školy. Vystoupilo kolem 50 zpěváků a 6 muzikantů. Rodiče a hosté zcela zaplnili kostelní loď a od samého začátku se prostorem nesla příjemná atmosféra. Podle ohlasu diváků bylo první mimoškolní vystoupení nově vzniklého sboru při ZŠ Kamenka Čelákovice úspěšné. Děkuji Římskokatolické farnosti Čelákovice za vlídné přijetí ve Vašem kostele. Všem zpěvákům a muzikantům z řad žáků a též všem zpěvákům z řad diváků děkuji za příjemný zážitek. Přeji poklidný adventní čas.

Video

Jana Nešťáková, tř. učitelka 3.C

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 27.11.2016

V rámci Dne otevřených dveří jsme premiérově uvedli anglickou verzi známé pohádky O veliké řepě (The Story of the Gigantic Turnip). Představení jsme nacvičovali v hodinách anglického jazyka a kulisy si vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Toto představení je určeno nejen našim rodičům, prarodičům a kamarádům, ale především našim spolužákům z prvního stupně, které bychom touto formou chtěli v příštích dnech naučit pár nových slovíček. Už se těšíme na naše kočování po třídách.

Zuzana Libánská, Kamila Hířová a žáci třídy 6.B

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 27.11.2016

Ocitli jste se někdy v absolutní tmě? Může to být velmi rozporuplný zážitek. Žáci 5.C a 4.B si toto dobrodružství dopřáli na Neviditelné výstavě. Doprovázeni slepeckými průvodci si mohli „osahat“ v naprosté temnotě bytové prostory: obývák, kuchyň, koupelnu i chodbu. Ocitli se i ve výtvarné galerii, v parku nebo na rušné ulici.   Závěrem si mohli dát občerstvení v kavárně.

Každý si prohlídku užil po svém. Někdo s radostí, někdo s mírnou obavou nebo úzkostí. Po cestě domů jsme se ale shodli, že to byl nevšední zážitek a děti většinou plánovaly, že si příště s sebou musí vzít sourozence a rodiče.

neviditelna-vystava2

Bára Uhlířová

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 24.11.2016

Vážení kamarádi, rodiče a všichni na Kamence, dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří na naší škole. Přijďte i k nám do 7.B, kde jsme si pro Vás připravili malou vánoční dílničku i pár výrobků k prodeji.

Třída 7.B a Iveta Holečková

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 23.11.2016

Dne 22. 11. 2016 jsme měli možnost zhlédnout detektivní příběh s komediálním podtextem s názvem MURDER MYSTERY. Naši žáci se mohli podílet na pátrání po záhadné vraždě a spolu s herci společnými silami odhalovali její tajemství. Celé představení bylo sehráno v angličtině. Komunikace mezi herci a žáky se taktéž odehrávala v jazyce anglickém.

 

Irena Vojáčková

Štítky: , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.11.2016
  • kurz se koná v termínu 8. – 14. 1. 2017 na Ludvíkově boudě http://www.ludvikovabouda.com/
  • ve dnech 19. – 21. 12. bude vybírán doplatek ve výši 1000Kč
  • do konce listopadu odevzdejte „písemný souhlas rodičů s účasti dítěte“
  • v den odjezdu odevzdejte v prospektovém obalu „U“ A4 následující potvrzení:
  • Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte http://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2011/01/Posudek_o_zdravotni_zpusobilosti-2.pdf (může být použit již platný posudek např. z letního tábora)
  • Potvrzení o odborném seřízení vázání
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
  • Trvale užívané léky v originálním balení s rozepsaným dávkováním

Štítky: , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 15.11.2016

Vážení rodiče,

v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 531/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji doplňující volby do školské rady při ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 – příspěvková organizace na pozici zástupce nezletilých žáků. Dle výše uvedeného zákona mohou do školské rady (dále ŠR) volit, a být voleni, pouze zákonní zástupci žáků základní školy. Právo volit má každý zákonný zástupce. ŠR je devítičlenná a Vy budete volit jednoho kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků. Funkční období je 3 roky. ŠR se schází minimálně 2x ročně.

Volby proběhnou dne 18. 1. 2017 a budou spojeny s rodičovskými schůzkami na naší škole.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady. Vyzývám Vás tedy k zaslání návrhů na kandidáty do ŠR z řad zákonných zástupců.  Návrhy zasílejte emailem: skolskarada@kamenka-celakovice.cz. Navrhnout můžete sami sebe. V případě návrhu jiného kandidáta by bylo vhodné mít předjednáno, že dotyčný kandidaturu přijímá. Počet kandidátů není uzavřený. Zvažte kandidaturu vzhledem k délce funkčního období, neboť členství ve ŠR automaticky končí ukončením školní docházky dítěte kandidáta. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení, datum narození, třída, do které chodí Vaše dítě, Vaši emailovou adresu.

Uzávěrka přijímání kandidátů je  do 20. 12. 2016 včetně.

Ing. Jiří Kyliánek, ředitel školy

Štítky: