Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 13.08.2017

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánek Ve škole působím jako učitel již 9 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu. Školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese název „Škola vzájemného porozumění„. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 23.07.2017

Nepořizujte prosím dětem na nový školní rok 2017/2018 žádné výtvarné potřeby, tyto věci nakupuje škola hromadně. Potřebné informace (podrobnosti o platbě apod.) obdržíte na první třídní schůzce v září. Děkujeme za pochopení.

ZŠ Kamenka

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 05.07.2017

Informace pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně

Od 1. 9. 2017 se stanovuje cena obědů pro žáky  1. – 4. ročníků  24,- Kč, pro žáky 5. – 9. ročníků  26,- Kč, pro zaměstnance školy 28,- Kč, pro cizí strávníky  50,- Kč.

Odhlašování obědů musí proběhnout vždy den předem nebo daný den do 06:30 hodin buď emailem, nebo na telefonním čísle 326 990 220. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled z důvodů hlášení obědů na Základní školu Komenského, kde se budou stravovat žáci 1. a 2. ročníků. Platby obědů pro  všechny  žáky (stravující se v naší škole i v ZŠ Komenského) budou probíhat v naší jídelně.

Platit je možné od 22. 8. 2017 vždy mezi 08:00 – 13:30 hodin. Pro cizí strávníky vaří jídelna od 21. 8. 2017 a pro děti od 4. 9. 2017.

Měsíční zálohy na obědy se od 1. září zvyšují takto: 1. stupeň   530,- Kč, 2. stupeň  580,- Kč. Další podrobnosti, informace a jídelní lístek naleznete vždy na stránkách školy v sekci „školní jídelna“ viz http://www.kamenka-celakovice.cz/skolni-jidelna/.

Kyliánek Jiří

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.06.2017

Z Čelákovic do pohádky
a za týden zase zpátky.
Dobře spíme, všechno sníme,
ničeho se nebojíme,
na výlety za horka
odváží nás ponorka.
Po sportovním odpoledni
byla vodní bitka.
Soutěže nám připravily
Anička a Jitka.
Na večerní zápolení,
než sen padnul na víčka,
vzbudila nás zahoukáním
malá, hnědá sovička.
Všichni jsme se trochu báli,
tyčky jsme si nalámali,
jak světlušky na tahu,
měřili jsme odvahu.
Karneval a zpátky k Vám,
tatínkům a maminkám.

Další fotografie v přiloženém dokumentu viz. http://www.kamenka-celakovice.cz/

Lenka Klosová

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.06.2017

Ve dnech 12. – 16. 6. se žáci 5. A a 5. C věnovali především pěší turistice, historii a přírodovědě. V pondělí nás výletní loď svezla z Poděbrad na soutok Labe a Cidliny, kde jsme viděli naše nejbližší lužní lesy. Zpáteční cestou podél Labe jsme se vrátili do Poděbrad a ochutnali léčivé prameny. V úterý jsme zavítali do pražské ZOO, kterou nám zpříjemnili jejich průvodci a ukázali nám stáje velbloudů a zubrů. Středa nás zavedla do Drábských světniček a vzhledem ke slunečnému počasí bylo vidět až na Ještěd. Ve čtvrtek jsme se stali na chvíli archeology a ocitli jsme se v době neolitu, odhalovali jsme tajemství hrobek, hledali detektorem kovu staré mince, vyráběli nádoby z hlíny a kamenné nástroje, pomocí kamenů mleli mouku. V odpoledních hodinách nás čekala Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp. A po náročném týdnu jsme si odpočinuli v centru řemesel, historické vesničce a překrásných zahradách Botanicusu v Ostré. Po návratu jsme se ubytovali ve třídě, zahráli jsme si na dvoře hry, objednali pizzu, nachystali se na vytoužené disco, opekli buřty a zcela unaveni všichni usnuli.

Iveta Cée

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.06.2017

Projekt „Představ asijskou zemi“ propojuje obsah hodin zeměpisu ( 7.r. )a mediální výchovy. Na zpracování video prezentace o dané zemi měli žáci necelé dva měsíce a svého úkolu se všichni zhostili výborně. Níže je k nahlédnutí jen menší část jejich snažení. Všem touto cestou děkuji a těším se za rok na cestách po Evropě či Americe.

Cestovní kancelář NAKLAN

 

Čína

 

Japonsko

 

Spojené Arabské Emiráty

 

Indie

 

Iveta Holečková

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.06.2017

Ve čtvrtek 15.6 se třída 9.B vypravila na vlastivědné poznávání staré Prahy. S mapami, pracovními listy a tužkami v rukou se vnořili žáci do ulic, uliček a zajímavých zákoutí Hradčan a Malé Strany. Individuálně a aktivně objevovali pro ně většinou neznámé lokality spjaté s naší historií i mnoha významnými osobnostmi. Byli tak motivováni procházet všemi místy s otevřenýma očima, navíc sami ocenili netradiční formu exkurze oproštěnou od nadbytečných výkladů. Věříme, že takovýto způsob poznávání našeho hlavního města se pro současné žáky stane do budoucna inspirací pro plánování vlastních výletů nebo romantických vycházek se svými blízkými.

Iveta Holečková

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 13.06.2017

Posíláme pozdrav ze školy v přírodě, je tu krásně. Celý den jsme venku. Stavíme domečky pro skřítky, jeli jsme vláčkem „Ponorka“ a navštívili jsme muzeum v Pelhřimově. Jsme zdraví, spokojení a při chuti, ale BEZ SIGNÁLU – fotky a další informace budou až po návratu. Omlouváme se, ale nemáme jak doručit více informací a fotografií.

 

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 12.06.2017

Ve druhé polovině května se postupně všechny šesté třídy vypravily na památný vrch Vyšehrad. Spolu s průvodcem – badatelem žáci prošli celý areál Vyšehradu. Rozděleni do družstev hledali atributy a plnili badatelské úkoly. Zábavnou formou tak získávali nové informace o české historii. Nakonec všichni odvážně prošli temné kasematy, válečným pokřikem zahnali útoky švédských vojsk a společně sestavili velký erb. Mise Vyšehrad byla úspěšná a zábavná.

Lenka Šudová

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 08.06.2017

Hana Altmanová