Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2016

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánekjsem rád, že mohu pokračovat v činnosti jako ředitel školy po paní ředitelce Jaroslavě Burkertové v Kamence, škole vzájemného porozumění.
Ve škole působím jako učitel již 8 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu.
I školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese tento název. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků.
Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 25.04.2017

Po peripetiích na D1 dorazily děti v pořádku do „školy v přírodě“ do Hipocentra v Koryčanech.

Doprovázející učitelky

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 24.04.2017

3.B: Justin Bieber – Sorry
6.A: Helena Vondráčková – Sladké mámení
6.B: Ewa Farná – Mám boky jako skříň
8.B: Psy – Gangnam Style

Porota

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 24.04.2017

Dnešek jsme si opravdu užili. Dopoledne jsme vyrazili do nedaleké záchranné stanice Ochrana fauny, která pečuje o handicapovaná a zraněná zvířata. Cestou jsme plnili připravené přírodovědné úkoly, abychom si tak připomněli nedávný Den Země. Odpoledne jsme se proměnili ve vojska řeckých městských států, abychom společně dobyli nepřátelskou Tróju. Počasí nám celý den přálo.

Učitelé z Kamenky

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 23.04.2017

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 23.04.2017

Prší, prší, jen se leje,
kampak dneska vyrazíme?
Vyrazíme do polí,
až učitelky zavelí.
Učitelky zavelely,
na výlet jsme jít museli,
nejsme žádné bačkory,
zvládli jsme to, to se ví!

Včera odpoledne jsme se stali příslušníky starých městských států a pomáhali Jasonovi získat Zlaté rouno, aby si mohl vzít Medeu. Vyrobili jsme si lodě, čepice a vlajky a ve trojicích se postupně utkali s ostatními družstvy.

Učitelé Zuzka, Jaruška, Zdeňka a Jitka

 

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 22.04.2017

Jaruška Burkertová

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 22.04.2017

Včera jsme v rámci školy v přírodě vyrazili na výlet do Příbrami. Nejdříve jsme „sfárali“ do dolu Vojtěch a z něj prošli důlní šachtou do dolu Anna. V šachtě Prokop jsme se pak projeli důlním vláčkem a dokonce jsme tam viděli i permoníky. V centru města na náměstí jsme si pak zašli na kebab a do cukrárny. V Bukové jsme si v Čechově stodole vyrobili dřevěné dárečky a zavzpomínali na nedávné Velikonoce a další jarní svátky. Večer nás ještě čeká tanec v rytmu disco.

Zuzka Libánská

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.04.2017

Dnes jsme přivítali na naší škole vzácnou návštěvu z MŠMT paní ministryni Kateřinu Valachovou, která se seznámila s projektem přístavby Kamenky. V  rámci návštěvy naší školy ocenila „čestným uznáním“ paní učitelky Mgr. Lenku Šudovou a Mgr. Petru Schneiderovou, za nepedagogické pracovníky byly oceněny Jana Nováková (mzdová účetní) a Marie Stehlíková (kuchařka) a z žáků převzaly za vzorné školní výsledky ocenění Klárka Urbanová ze 4.A, Bára Stohrová z 9.A a Kamila Urbanová rovněž z 9.A.

Všem oceněným blahopřejeme!

Kyliánek Jiří

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.04.2017

Dnes jsme se zatím seznámili s programem a režimem, proskotačili se na čerstvém vzduchu, zahráli si na hřišti a nyní uz netrpělivě čekáme na instrukce k první etapě celotáborové hry, která ma název Prométheův oheň.

Zuzka Libánská

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.04.2017

Dojeli jsme v pořádku, povlekli jsme si postýlky, vybalili kufry, seznámili se s lesními učebnami i areálem a teď už se chystáme na večerku, abychom načerpali síly na zítřejší první etapu celotáborové hry s tématem Staré řecké báje a pověsti. Dobrou noc

Učitelé: Zuzka, Jaruška, Jitka, Zdeňka

Štítky: