Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2016

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánekjsem rád, že mohu pokračovat v činnosti jako ředitel školy po paní ředitelce Jaroslavě Burkertové v Kamence, škole vzájemného porozumění.
Ve škole působím jako učitel již 8 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu.
I školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese tento název. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků.
Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.06.2017

Z Čelákovic do pohádky
a za týden zase zpátky.
Dobře spíme, všechno sníme,
ničeho se nebojíme,
na výlety za horka
odváží nás ponorka.
Po sportovním odpoledni
byla vodní bitka.
Soutěže nám připravily
Anička a Jitka.
Na večerní zápolení,
než sen padnul na víčka,
vzbudila nás zahoukáním
malá, hnědá sovička.
Všichni jsme se trochu báli,
tyčky jsme si nalámali,
jak světlušky na tahu,
měřili jsme odvahu.
Karneval a zpátky k Vám,
tatínkům a maminkám.

Další fotografie v přiloženém dokumentu viz. http://www.kamenka-celakovice.cz/

Lenka Klosová

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.06.2017

Ve dnech 12. – 16. 6. se žáci 5. A a 5. C věnovali především pěší turistice, historii a přírodovědě. V pondělí nás výletní loď svezla z Poděbrad na soutok Labe a Cidliny, kde jsme viděli naše nejbližší lužní lesy. Zpáteční cestou podél Labe jsme se vrátili do Poděbrad a ochutnali léčivé prameny. V úterý jsme zavítali do pražské ZOO, kterou nám zpříjemnili jejich průvodci a ukázali nám stáje velbloudů a zubrů. Středa nás zavedla do Drábských světniček a vzhledem ke slunečnému počasí bylo vidět až na Ještěd. Ve čtvrtek jsme se stali na chvíli archeology a ocitli jsme se v době neolitu, odhalovali jsme tajemství hrobek, hledali detektorem kovu staré mince, vyráběli nádoby z hlíny a kamenné nástroje, pomocí kamenů mleli mouku. V odpoledních hodinách nás čekala Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp. A po náročném týdnu jsme si odpočinuli v centru řemesel, historické vesničce a překrásných zahradách Botanicusu v Ostré. Po návratu jsme se ubytovali ve třídě, zahráli jsme si na dvoře hry, objednali pizzu, nachystali se na vytoužené disco, opekli buřty a zcela unaveni všichni usnuli.

Iveta Cée

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.06.2017

Projekt „Představ asijskou zemi“ propojuje obsah hodin zeměpisu ( 7.r. )a mediální výchovy. Na zpracování video prezentace o dané zemi měli žáci necelé dva měsíce a svého úkolu se všichni zhostili výborně. Níže je k nahlédnutí jen menší část jejich snažení. Všem touto cestou děkuji a těším se za rok na cestách po Evropě či Americe.

Cestovní kancelář NAKLAN

 

Čína

 

Japonsko

 

Spojené Arabské Emiráty

 

Indie

 

Iveta Holečková

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.06.2017

Ve čtvrtek 15.6 se třída 9.B vypravila na vlastivědné poznávání staré Prahy. S mapami, pracovními listy a tužkami v rukou se vnořili žáci do ulic, uliček a zajímavých zákoutí Hradčan a Malé Strany. Individuálně a aktivně objevovali pro ně většinou neznámé lokality spjaté s naší historií i mnoha významnými osobnostmi. Byli tak motivováni procházet všemi místy s otevřenýma očima, navíc sami ocenili netradiční formu exkurze oproštěnou od nadbytečných výkladů. Věříme, že takovýto způsob poznávání našeho hlavního města se pro současné žáky stane do budoucna inspirací pro plánování vlastních výletů nebo romantických vycházek se svými blízkými.

Iveta Holečková

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 13.06.2017

Posíláme pozdrav ze školy v přírodě, je tu krásně. Celý den jsme venku. Stavíme domečky pro skřítky, jeli jsme vláčkem „Ponorka“ a navštívili jsme muzeum v Pelhřimově. Jsme zdraví, spokojení a při chuti, ale BEZ SIGNÁLU – fotky a další informace budou až po návratu. Omlouváme se, ale nemáme jak doručit více informací a fotografií.

 

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 12.06.2017

Ve druhé polovině května se postupně všechny šesté třídy vypravily na památný vrch Vyšehrad. Spolu s průvodcem – badatelem žáci prošli celý areál Vyšehradu. Rozděleni do družstev hledali atributy a plnili badatelské úkoly. Zábavnou formou tak získávali nové informace o české historii. Nakonec všichni odvážně prošli temné kasematy, válečným pokřikem zahnali útoky švédských vojsk a společně sestavili velký erb. Mise Vyšehrad byla úspěšná a zábavná.

Lenka Šudová

Štítky: , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 08.06.2017

Hana Altmanová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 06.06.2017

Naše škola realizuje projekt ZŠ Kostelní Čelákovice projekt č.22

r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004363 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je zaměřen na: na personální podporu, vzdělávání a  profesní rozvoj pedagogů. V rámci projektu bude škola realizovat sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro žáky budou realizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 04.06.2017

Mnoho krásných zážitků si přivezli žáci 6.C z výletu do Orlických hor. Počasí nám přálo, a tak jsme každý den po společné snídani vyrazili na procházky po okolních kopcích. V lese jsme hráli hry a stavěli domečky pro skřítky. Učili jsme se pracovat s mapou. Odpoledne nás čekaly soutěže a různá sportovní klání. Večer jsme oslavili narozeniny naší kamarádky Petry. Užili jsme si hezké dny a uvědomili jsme si, že jsme dobrá parta.

Lenka Šudová a Radana Frajerová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.06.2017

Přidáváme několik fotografií ze závěru cyklokurzu, ostatní fotografie a krátká videa naleznete na našem FB profilu ZŠ Kamenka.

Jiří Kyliánek

Štítky: ,