Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2016

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánekjsem rád, že mohu pokračovat v činnosti jako ředitel školy po paní ředitelce Jaroslavě Burkertové v Kamence, škole vzájemného porozumění.
Ve škole působím jako učitel již 8 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu.
I školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese tento název. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků.
Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 21.03.2017

Více na webu domácí přípravy viz:

Testy pro 9. ročníky z roku 2015 a 2016

Jiří Kyliánek

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 20.03.2017

Zápis dětí do 1. tříd na Kamence proběhne 6. dubna 2017 od 13:00 hodin do 17:00 hodin a v pátek 7. dubna 2017 od 13:00 do 16:00 hodin.

  • s sebou rodný list dítěte
  • a občanský průkaz rodiče.

Školské obvody: http://www.celakovice.cz/cs/organizace-sluzby/skoly/skolske-obvody-zakladnich-skol.html

Těšíme se na Vás!

Štítky: ,

Napsal: Ivana Sekyrová | Dne: 16.03.2017

 

V měsíci březnu proběhla na naší škole zvláštní setkání. Mnozí žáci si mohli poprvé tváří v tvář popovídat s člověkem, pro něhož běžné lidské úkony nejsou až tak jednoduché a jemuž je velkým pomocníkem fenka Orka.

Paní Radka Komárková ze Zelenče prošla většinou tříd naší školy, aby se podělila o informace ze života nevidomých lidí, aby povyprávěla o tom, jak vlastně nevidomý člověk žije a jak se vyrovnává s překážkami, jež člověk s normálním zrakem ani nevnímá.

Děti měly mnoho dotazů, na které paní Radka velmi vlídně odpovídala. Fenka Orka se stala pro každou třídu  kamarádem všech žáků, hlavně těch mladších, bylo vidět, že se ve škole cítila jako doma. Překvapením bylo, že paní Radka píše na PC, chodí sama do obchodu nakupovat, do restaurace na oběd, doma uklízí a vaří knedlíky, zpívá, hraje na kytaru…

Nikdo si neuměl představit, že s Orkou zdolá i cestu vlakem nebo metrem, že Orka spolehlivě svou paničku svede ze schodů…

A co je vlastně zmiňovaný  Nadační fond Mathilda?  Fond vyhledává a podporuje smysluplné projekty, které lidem s těžkým zrakovým postižením pomáhají.

Jsme rádi, že jsme se s paní Radkou setkali a za besedy moc děkujeme.

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 10.03.2017

Dobrý den, od 13.3.2017 bude po dobu rekonstrukce hala BIOS uzavřena jak pro výuku, tak pro jednotlivé oddíly. Za komplikace se omlouváme, ale budeme mít v hale nové zasklení.

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 10.03.2017

Zveřejňujeme průběžné výsledky sběru papíru jednotlivých tříd naší školy. Všem sběratelům děkujeme. Více naleznete v přiloženém dokiumentu ZDE.

Vlasta Chudobová-Veselá

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 05.03.2017

Fotografie a krátké video

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 05.03.2017

Jaro může začít! Žáci 5. A a 4. C vyrobili, společnými silami vynesli a „utopili“ Moranu, pohanskou bohyni zimy a smrti. Na cestu jí zahráli a zazpívali, aby jí cesta rychleji utekla. Nemusíte se ale o ni bát, protože se k nám za necelý rok zase vrátí. Do té doby si ale – snad – všichni užijeme tepla a sluníčka.

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 27.02.2017
Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017
 
Na níže uvedeném odkaze jsou ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu.
 
Podrobnosti naleznete na našem webu podpory pro domácí přípravu více viz http://www.domacipriprava.cz/zkusebni-testy-9-rocniky/
 
Kyliánek Jiří

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 26.02.2017

Dobrý den,

ráda bych pozvala některé z Vašich žáků 2. stupně k účasti na projektu Dětská univerzita 3. lékařské fakulty UK. Jedná se o 8 bloků výuky (anatomie, histologie, fyziologie, genetika, ošetřovatelství, první pomoc, radiologie, etika). Výuka bude probíhat v době 15.3. – 31.5.2017, ve středu, od 14:30 do 16 hodin, na 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Přesný rozvrh dostanou přijatí. Počítáme se skupinou 25 dětí, přijati budou nejdříve přihlášení. Podmínky + přihlášku najdete na webu fakulty:

https://inis17.lf3.cuni.cz/detska-univerzita/

S pozdravem Rut Fialová, studijní oddělení, LF UK v Praze, tel. 267 102 177, 774 090 005

P.S. V současné době probíhá Dětská univerzita pro žáky 3.-5. tříd ZŠ, informace z jednotlivých částí: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-990.html

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 21.02.2017

V roce 2016 naše škola odevzdala do společnosti CIUR a.s. 28.520 kg sběrového papíru ke zpracování na výrobu celulózových vláken. Díky nám bylo ušetřeno životní prostředí a zachránili jsme tímto 114 vzrostlých stromů v lese. Především děkujeme všem rodičům a dětem za sběr v loňském roce a budeme rádi za pomoc i v roce letošním.

Kyliánek Jiří

Osvědčení ZDE.

 

Štítky: