Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 13.08.2017

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánek Ve škole působím jako učitel již 9 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu. Školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese název „Škola vzájemného porozumění„. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 15.09.2017

Vážení rodiče, opět jsou k Vám k dispozici kontejnery na papír. Jen jsou umístěny jinde (viz obrázek). Postranní vjezd z ulice Kostelní bude otevřen vždy v pondělí od 07.00 – 09.00 hodin. Prosíme nevjíždějte do areálu školy, protože se budete těžko otáčet a couvat. Z ulice je to cca 10m ke kontejnerům. Prosíme nevozte KARTONY, ty nám vracejí a neberou je. Všem, kteří pomáhají se sběrem předem děkujeme. Na obrázku máte znázorněno, kde jsou kontejnery na papír umístěny a jak se k nim dostanete.

Vedení školy

Štítky: ,

Napsal: Ivana Sekyrová | Dne: 15.09.2017

Prosíme rodiče, aby byli trpěliví, pokud čekají na své děti. Již třikrát byl vylomen zámek u vrátek a třikrát opraven panem školníkem.

Výuka končí v 11:50 hodin, kdy vrátka některá paní učitelka odemkne. Nemusíte se obávat, že by se tak nestalo.

Vrátka jsou po dobu výuky uzamčená z důvodu bezpečnosti dětí dle nařízení MŠMT.

Děkujeme za pochopení.

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.09.2017

Nová telefonní čísla detašovaných pracovišť:

CMC a.s. – pro 3.BC a 4.B – +420 775 264 235
ZŠ Komenského – pro 1.ABC a 2.ABC – +420 775 264 538

Tyto telefony jsou primárně určeny pro rodiče dětí navštěvující detašovaná pracoviště. Pevnou linku na ZŠ Komenského přidáme, jakmile bude zprovozněna, pevná linka do CMC se neplánuje. Elektronické omluvenky můžete zasílat jako doposud přes web školy viz http://www.kamenka-celakovice.cz/eomluvenka/. Veškeré ostatní kontakty naleznete na webu školy.

Vedení školy

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.09.2017

V loňském školním roce se některé z našich tříd zúčastnily soutěže školních týmů ve stavbách z LEGA na výstavě BRICK REPUBLIC. Ceněna byla zvláště spolupráce a schopnost domluvit se na jednom tématu. Hlasy jednotlivým stavbám přidělovala široká veřejnost prostřednictvím sociální sítě a v srpnu byla soutěž definitivně ukončena. S radostí oznamujeme, že se loňská 5.C (aktuálně 6.C) umístila na krásném 2. místě a získala tak stavebnici Classic – Velký kreativní box LEGO. Děkujeme všem, kteří nás svým hlasem posunuli k výhře.

Iveta Cée a žáci 6.C

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 02.09.2017

Důležité upozornění

Chceme rodiče a žáky upozornit, že vstup do školy je POUZE hlavním vchodem z ulice Kostelní a není možné zatím nikde „parkovat – uschovat“ kola, koloběžky apod., protože do vnitřního areálu školy je „PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU“ z důvodů staveniště (prostor mají převzaty stavební firmy). Tuto situaci řešíme společně z vedením města, kde připravujeme pevné zábrany a umožnění příjezdu po zadní zásobovací cestě a zde uschování kol a koloběžek do stojanů, které budou zároveň pod kamerovým systémem. Škola nyní nemůže zabezpečit a zajistit tyto „dopravní prostředky“ dětí proti poškození nebo zcizení a tudíž nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody. Před budovou školy není možné kola ani koloběžky parkovat. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení, řešení se snažíme najít co nejrychleji.

Zadní vchod u haly BIOS (z ulice Matěje Červenky) je UZAVŘEN a nelze se tudy dostat do školy. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2017

Organizace prvního školního týdne od 4. 9. do 8. 9. 2017

V prvním školním týdnu je výuka ve všech třídách ještě redukovaná z důvodu školení a výjezdu pedagogů. V pondělí 4. 9. končí vyučování v 8:45 hodin, žáci se ještě nepřezouvají, obdrží základní informace a rozvrh hodin. První ročník má vyučování v adaptačním režimu, se kterým byli rodiče seznámeni již na úvodní schůzce ( út – 9:40, stř. – 10:45, čt + pá -11:40 hodin). Od úterý  5. 9.  do pátku 8. 9. 2017 se učí žáci 1. stupně do 11:40 hodin, žáci 2. stupně vždy do 12:35 hodin. Žáci z detašovaného pracoviště ZŠ Komenského obědvají a mají družinu v prostorách ZŠ Komenského. Žáci z detašovaného pracoviště CMC budou po vyučování převáděni vychovatelkami školní družiny na oběd do naší školy. Zde bude také probíhat vyučování školní družiny. Rodiče dětí umístěných jinde než v naší škole mají možnost prohlédnout si třídy v těchto termínech:

ZŠ Komenského i CMC v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin.

Třídní schůzky pro 1. ročníky budou hned 5. 9. 2017 od 17:00 hodin, 2. -9. ročníky mají třídní schůzky 12. 9. 2017 od 16:00 (1. st.) a 16:30 hodin (2. st.). Před třídními schůzkami se uskuteční schůzka Spolku pro Kamenku v učebně zeměpisu (6.A) v prvním patře nové Kamenky od 15:30 hodin.

Vedení školy

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 26.08.2017

Níže pro rodiče zveřejňujeme seznamy žáků 1. ročníků po jednotlivých třídách.

Třídní učitelky:

1.A – Mgr. Michaela Staříková – seznam žáků ZDE
1.B – Mgr. Naděžda Černá – seznam ZDE
1.C – Mgr. Magdalena Zažímalová – seznam ZDE

Vedení školy

Štítky: , , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 26.08.2017

Níže pro rodiče zveřejňujeme seznamy žáků 6. ročníků po jednotlivých třídách.

Třídní učitelky:

6.A – Mgr. Hana Altmanová – seznam žáků ZDE
6.B – Mgr. Alena Melníková – seznam ZDE
6.C – Mgr. Pavlína Hrušková – seznam ZDE

Vedení školy

Štítky: , , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 26.08.2017

Týká se ŠD na Kamence i Komenského. Měsíční poplatek činí 200 Kč. Obvykle se platí 2x za rok. 1. platba během září za 4 měsíce (září- prosinec), t. j. 800 Kč, 2. platba v lednu (leden- červen), t. j. 1200 Kč. Žádáme Vás o bezhotovostní platbu. Hotově v krajním případě paní vychovatelce. Číslo účtu: 19-6055430267/0100 (KB), Variabilní symbol: 999666. Uveďte prosím jméno dítěte (ne Vaše) a třídu. Je možné se domluvit i na individuálním způsobu platby.

Vedoucí ŠD K. Dobšovičová

Štítky: ,