Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2016

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánekjsem rád, že mohu pokračovat v činnosti jako ředitel školy po paní ředitelce Jaroslavě Burkertové v Kamence, škole vzájemného porozumění.
Ve škole působím jako učitel již 8 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu.
I školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese tento název. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků.
Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 22.10.2016

V poslední době se množí případy napadení dětí psem.  Abychom něčemu takovému předešli, pozvali jsme si 12.10. do ŠD pana RNDr Františka Šustu, PhD,  se psem Rozárkou z občanského sdružení „ZAOBZOR“. Toto sdružení se zabývá soužitím člověka se psem. Pan Šusta nám za pomoci Rozárky v programu „Kamarád i šelma“ vysvětlil, jak k psovi přistupovat, aby byl spokojený on, i my.

Vedoucí vychovatelka Kateřina Dobšovičová

 

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 18.10.2016

Hana Kuklová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 17.10.2016

Na konci školního roku 2015/2016 jsme se zapojili do soutěže Městské knihovny Výlet do minulosti. Naši žáci se v hodinách slohu pokusili zpracovat libovolnou formou toto téma. Do soutěže byly vybrány práce žákyň 7. ročníků Terezy Maškové, Jany Tovarové, Lindy Markusové, Martiny Zouharové a Andrey Drahokoupilové. V říjnu proběhlo vyhlášení vítězů  soutěže v Městském muzeu. K naší velké radosti získala žákyně naší školy Linda Markusová  1. místo ve své kategorii a čestné uznání obdržela Andrea Drahokoupilová. Oceněné práce si můžete přečíst…

ZŠ Kamenka

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 16.10.2016

Věřte – nevěřte, ale začátek školního roku utekl letos hrozně rychle! Celé září jsme pilně opakovali a připomínali si všechno to, co jsme se naučili v první třídě, a teď v říjnu už přidáváme i něco nového.
Zbyl čas i na první výlet do Prahy, kde jsme navštívili představení Tatínek není k zahození v Divadle v Dlouhé. Hezké dvě hodiny jsme strávili v naší Městské knihovně, kde pro nás paní knihovnice připravily večerníčkové čtení, hraní, zpívání i podívání. Na fotografiích uvidíte, jak jsme si „to“ užili!

Zapsala třídní učitelka Mgr. Naděžda Černá

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 14.10.2016

Vážení  rodiče,

zveme Vás na setkání s PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem, kteří v naší škole již více jak 10 let pomáhají s prevencí rizikového chování žáků. V rámci celoměstského projektu proběhnou také besedy s rodiči, kde budete mít možnost získat informace o této (pro Vaše děti nebezpečné) oblasti. Beseda proběhne dne 20.10.2016 v 16.30 hodin ve školní jídelně na ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 (Kamenka).

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 13.10.2016

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  nabízí žákům 1. stupně v akademickém roce 2016-2017 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Budou se týkat oborů: Anatomie, Fyziologie, Histologie, Chemie, Patologie, Ošetřovatelství a Etika. Přednášky se budou konat v budově 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10. Vždy ve středu, v době 14:30 – 16:00 hodin, ve dnech: 30.11.2016, 14.12.2016, 11.1.2017, 25.1.2017, 8.2.2017, 22.2.2017 a 8.3.2017. Zakončeny budou slavnostní „promocí“. Účast v projektu je bezplatná. Prosím o zveřejnění ve Vaší škole a nahlášení zájemců z řad Vašich žáků do konce října 2016, na adresu rut.fialová@lf3.cuni.cz.

S pozdravem Rut Fialová
studijní oddělení, 3. LF UK v Praze, tel. 267 102 177, 774 090 005

V případě zájmu Vašich dětí o tuto atraktivní akci, prosím kontaktujte vedení školy na tel. +420 326 990 222 (ředitel školy).

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 08.10.2016

Kroužek Veselé zpívání v rámci školní družiny začal. Letos máme opět dvě skupiny ( 1. a 2.+3. ročníky). Na konci školního roku uskutečníme koncert a zazpíváme rodičům naučené písničky i s doprovodem na dětské hudební nástroje.

Mgr. Petra Schneiderová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 07.10.2016

Divadelní představení Alenka v kraji zázraků  se stalo dopoledním vyučováním nejen pro naši třídu, ale mnohé ostatní. Tento nový muzikál  pro děti je inspirován známým dílem – Alenkou v říši divů. Děj, zasahující do života mnohých z nás, ukazuje, jak je důležité uvědomit si hodnoty rodiny. Představení bylo provázeno krásnými melodiemi známého slovenského skladatele Vaša Patejdla, vypraveno nádhernými kostýmy a  provázeno skvělými hereckými výkony. Nedílnou součástí  představení byly  triky a kouzla  z dílny známého mága Pavla Kožíška, s nímž jsme se v divadle měli možnost setkat a který se všem dětem se zájmem o podpis ochotně podepsal. Dnešní dopoledne jsme si opravdu užili a těšíme na další kulturní i jiné zážitky.

kozisek-podpis

Hanka Kuklová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 07.10.2016

Ve čtvrtek 6.10. jsme společně s žáky třetích a pátých ročníků navštívili muzikálové představení na motivy známé knihy Lewise Carrolla. Představení nás pobavilo, poučilo i překvapilo. Pokud chcete znát názory dětí, podívejte se na stránky naší třídy: 4.B.

Barbora Uhlířová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 07.10.2016

Život v pravěku nebyl jednoduchý! O tom se přesvědčili žáci šestých tříd, když ve středu 5. října navštívili History park Ledčice. Ve tvůrčích dílnách si vyzkoušeli, jak lidé v době kamenné vyráběli nástroje, mleli mouku nebo vytvářeli hliněné nádoby a sošky. Na dalších stanovištích se žáci vžili do práce archeologů. Trpělivě odkrývali hrob pravěkého člověka nebo prozkoumávali terén pod horou Říp pomocí detektoru kovů. Domů si pak všichni odvezli své výrobky a hlavně spoustu nových znalostí.

Štítky: , ,