Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 30.08.2016

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánekjsem rád, že mohu pokračovat v činnosti jako ředitel školy po paní ředitelce Jaroslavě Burkertové v Kamence, škole vzájemného porozumění.
Ve škole působím jako učitel již 8 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu.
I školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese tento název. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků.
Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 16.09.2016

4.B v Mirákulu a lesní den

Počasí nám o prázdninách příliš nepřálo, zato konec srpna a začátek školního roku je slunečný a horký. Je skoro škoda zavírat se ve školní budově a sedět v lavicích. Snažili jsme se dětem začátek školního roku co nejvíc zpříjemnit a vlídných dnů využít.

9. září vyrazila celá škola na sportovní den. My ze 4.B, také abychom se „sžili“ – třída dostala novou paní učitelkou Uhlířovou a působit zde bude od tohoto školního roku také paní asistentka –, jsme si za cíl vybrali milovické Mirákulum. Je jasné, že příležitostí ke sportovnímu vyžití a seznamování jsme našli víc než dost.

16. září jsme pod vedením paní asistentky Dynybylové – která se zabývá lesní pedagogikou – vyrazili na celý den do chráněné oblasti lužní lesy nedaleko osady Grádo. Cestou jsme se zabavili hrou Káně letí.  V lese jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o lesním životě a jeho zákonitostech a ochraně. Informace byly samozřejmě doplněny spoustou her, pohybových i kreativních aktivit. Bylo nám tam opravdu hezky, a pokud se chcete dozvědět víc, rozklikněte stránky 4.B.

Barbora Uhlířová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 16.09.2016

Prázdniny utekly rychleji než voda a tak jsme se opět sešli v naší sestavě ve třídě 4.A. Povídání o zážitcích z léta nebralo konce, avšak je tu září a jak jinak – škola volá! Věřím, že se všichni těšili na své spolužáky, ale i na to, co nového se v letošním školním roce naučí. Školní rok uteče opět rychle a věřím, že se na jeho konci budeme moci spokojeně usmívat nad dosaženými výsledky nejen v učivu, ale že budeme dál tmelit svůj kolektiv a snažit se být těmi nejlepšími spolužáky a kamarády.

Jako obvykle proběhl na škole sportovní den. My jsme si vybrali turistiku do blízkého okolí, na dětské hřiště v Káraném . Zde jsme si nejen pohráli, ale i soutěžili a  vyplnili kvíz. Bylo to náročné dopoledne, protože sluníčko se stále ještě nechce smířit s tím, že léto pomalu končí, bylo s námi v celé své kráse a síle.  My jsme však tento den zdárně zvládli.

Hana Kuklová

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 11.09.2016

Páteční sportovní den jsme využili k turistice, poznávání i vyrábění v duchu středověkých řemesel – navštívili jsme Botanicus v Ostré . Středověk je totiž naším hlavním tématem v hodinách dějepisu v letošním roce.

Iveta Holečková

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 11.09.2016

Dne 9. září v pátek jsme se vydali na sportovní den. Čas jsme vyplnili turistikou, pobytem na čerstvém vzduchu a dobrodružstvím. Objevovali jsme vyznačenou zelenou trasu, která nás dovedla ke sv. Václavu. Prošli jsme přírodní rezervací Lipovka, hledali jsme poklad, ke kterému nás dovedla tajenka. Zahráli jsme si hry na louce, kde na nás čekaly i další instrukce. V půli cesty jsme si vyzkoušeli matematiku v praxi a na chvíli z nás byli stavitelé věží. Celkem jsme měli v nohách necelých 8 km, což byl, vzhledem k počasí, nadlidský výkon.

Irena Vojáčková, Iveta Cée, Alena Melníková

Štítky: , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 10.09.2016

V pátek 9. září jsme se všichni vydali sportovat. Nabídka sportovního vyžití je v našem okolí široká a my jsme si  tentokrát vybrali fotbalové hřiště v Toušeni. Prošli jsme se, zahráli dovednostní a míčové hry v týmech, které pro nás připravila naše nová paní učitelka Pavlína Hrušková (M, Fy, TV), a nakonec jsme se odměnili nanukem. Nejvíce jsme se nasmáli u žabokrtčí soutěže (viz třetí fotka). Počasí nám vyšlo až moc, a cesta zpět tak připomínala spíše ploužení. Ušli jsme přes 14 tisíc kroků, což představuje přibližně 9,5 km.

Napsala: Zuzana Libánská

 

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 05.09.2016

Nový školní rok 2016/2017 začal slavnostním uvítáním našich nejmenších žáčků.

 

Štítky: , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 31.08.2016

Dobrý den, níže uvádíme základní údaje o organizaci školního roku:

Vyučování 1.9.2016 končí pro všechny po první vyučovací hodině v 08:45. Vyučování 2.9.2016 – 1. ABC má vlastní režim, kde Vás s ním seznámí třídní učitelky, I. stupeň končí vyučování 3. hodinou v 10:45, II. stupeň 4. vyučovací hodinou v 11:40 hodin. Chod družiny je zajištěn.

Spolek pro Kamenku má schůzku dne 7.9.2016 od 15:30 v prvním patře v učebně zeměpisu. Prosím zástupce jednotlivých tříd, aby se této schůzky zúčastnili, neboť získají  informace týkající se školy, které předají ve svých třídách.

Třídní schůzky: I. stupeň 16:00, II. stupeň 16:30

6.9.2016 – Úvodní (seznamovací) – 1. ABC
7.9.2016 – Úvodní (seznamovací)
15.11.2016 – I. čtvrtletí
24.11.2016 – Pro 9. ročníky (vycházející)
18.1.2017 – Pololetní
17.5.2017 – III. čtvrletí

Den otevřených dveří: 26.11.2016 10:00 – 16:00 (program bude upřesněn)

Lyžařský kurz pro 7. ročníky: 8.1. – 14.1. 2017 – Jánské Lázně (Ski resort Černá hora)

Zápis do 1. ročníků 2017/2018 – 6.4. a 7.4 (Čt a Pá)

Cyklokurz: přelom května a června (termín bude upřesněn) – Šumava

Organizaci školního roku stanovenou MŠMT naleznete ZDE.

Ředitelské volno: 18.11.2016 (pátek) a 22.12.2016 (čtvrtek).

Štítky:

Napsal: Ivana Sekyrová | Dne: 28.06.2016

Ve úterý  28. června 2016 se Kamenkou rozezněly tóny  Beethovenovy symfonie  Ódy na radost, jejíž melodii použil učitelský sbor spolu s ostatními zaměstnanci školy ke ztvárnění písně na rozloučenou pro paní ředitelku Mgr. Jaroslavu Burkertovou. Koráb jménem Kamenka řídila vlnami školství 14 roků a 5 měsíců a odchází na zasloužený odpočinek. Zůstává nadále na naší škole a  ponechává si jen několik hodin výuky fyziky.

Patří jí vřelý dík za kolegy i všechny žáky za její lidský přístup a vstřícné jednání.

dav

Štítky:

Napsal: Mgr. Černá Naděžda | Dne: 24.06.2016

Kroužek PoHoDa zve všechny svoje příznivce na divadelní představení Sladký sud – příběh ze života včeliček! Hrajeme už toto pondělí 27.června od 10 hodin a odpoledne od 15.45 hodin ve vestibulu Chanosu. Naposledy můžete vidět naše představení ve středu 29. června dopoledne opět od 10 hodin. Prohlédněte si fotografie z našich schůzek i první kostýmové zkoušky. Spolu s dětmi z kroužku Vás srdečně zve Mgr. Naděžda Černá.

Poznámka:
PoHoDa = POdej nebo též POznej HOdně DArů:-)

Většinu dekorací, loutky, plakáty a další nezbytnosti jsme si na koružku vyrobili sami!
S kostýmy pomohli rodiče.