Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 13.08.2017

Ředitel školy - Ing. Jiří Kyliánek Ve škole působím jako učitel již 9 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu. Školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese název „Škola vzájemného porozumění„. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.11.2017

Všechny páťáky zaujalo učivo přírodovědy o Vesmíru. Proto jsme podnikli exkurzi do Štefánikovy hvězdárny v Praze.  Jejím smyslem je popularizace astronomie.  V promítacím sále nám byl promítnut krátký poutavý film, poté probíhala diskuze s velmi příjemnou paní  průvodkyní. Ta velmi ochotně a hlavně srozumitelně  dokázala odborně odpovědět na všechny dotazy. Po prohlédnutí stálé expozice jsme navštívili kopule s dalekohledy. Bohužel nebylo jasno, tak jsme nemohli pozorovat Slunce na obloze, zato jsme byli seznámeni s dalekohledy, které se zde v kopulích nacházejí. Dětem byl nabídnut i astronomický kroužek, který mohou navštěvovat od 6. třídy.

Hana Kuklová

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.11.2017

V hodinách přírodovědy právě probíráme učivo o vesmíru, a proto jsme se ve středu 15. listopadu zajeli podívat do Štefánikovy hvězdárny. Připravili si zde pro nás nejen pořad „Země jako planeta“, ale také jsme se v kopulích mohli podívat do obrovských hvězdářských dalekohledů. Před naší projektovou prací na vylosované téma z učiva o vesmíru byla tato exkurze jedním ze zdrojů naší inspirace a poznatků.

Třída 5. B

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 12.11.2017

Žáci 3. B navštívili dětskou laboratoř v NTM v Praze, kde se zúčastnili programu pokusů pod názvem „Chytří gurmáni“. Cílem bylo zodpovědět otázku – Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé? Prostřednictvím experimentů zjišťovali a porovnávali obsah vitamínu C v čerstvé a průmyslově vyráběné citronové a pomerančové šťávě, porovnávali obsah vitamínu C v různých druzích ovoce a zeleniny. Na závěr zjišťovali sériovým ředěním složení ovocných šťáv, porovnávali jejich barvu a vůni, také používali jednotky objemu v praxi. Vše pečlivě zaznamenávali a výsledky jejich experimentů byly velmi překvapivé. Ve stále expozici NTM hledali po skupinkách nejstarší kolo, automobil a motocykl.

Mgr. Iveta Cée

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 11.11.2017

Vážení rodiče,

v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 531/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady při ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 – příspěvková organizace na pozici zástupce nezletilých žáků. Dle výše uvedeného zákona mohou do školské rady (dále ŠR) volit, a být voleni, pouze zákonní zástupci žáků základní školy. Právo volit má každý zákonný zástupce. ŠR je devítičlenná a Vy budete volit jednoho kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků. Funkční období je 3 roky. ŠR se schází minimálně 2x ročně.

Volby proběhnou dne 2. 12. 2017 a budou spojeny se dnem otevřených dveří škole.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

Vyzývám Vás tedy k zaslání návrhů na kandidáty do ŠR z řad zákonných zástupců.  Návrhy zasílejte emailem: skolskarada@kamenka-celakovice.cz. Navrhnout můžete sami sebe. V případě návrhu jiného kandidáta by bylo vhodné mít předjednáno, že dotyčný kandidaturu přijímá. Počet kandidátů není uzavřený. Zvažte kandidaturu vzhledem k délce funkčního období, neboť členství ve ŠR automaticky končí ukončením školní docházky dítěte kandidáta.

V emailu prosím uveďte Vaše jméno a příjmení, datum narození, emailovou adresu, telefon, dále třídu, do které chodí Vaše dítě. Uzávěrka přijímání kandidátů je  do 25. 11. 2017 včetně.

Další podrobnosti naleznete na stránce „Školské rady„.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 10.11.2017

První listotopadový týden se u nás nesl v duchu projektového vyučování. V pondělí jsme si během tříhodinového bloku vyzkoušeli tvorbu lapbooku nebo myšlenkové mapy na libovolný tematický celek uplynulého čtvrtletí. Ve středu jsme si v rámci primárně preventivního programu rozšířili naše právní povědomí. V pátek nám lektorka ZDRAVÉ PĚTKY připomněla zásady správné výživy a zároveň jsme si prakticky vyzkoušeli, že příprava zdravé svačinky je rychlá a celkem snadná. Určitě si ji pozveme za rok znovu.

Mgr. Iveta Holečková

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 08.11.2017

Od roku 2004 podporovala naše škola 2 guinejské děti ve vzdělání malým každoročním darem. Nyní už obě děti ukončily vzdělání ve své zemi. Děti nám pravidelně posílaly informace o svém prospěchu a měli jsme možnost sledovat, jak rostou. Máme radost, že pomáháme tam, kde je třeba. Můžete pomoci i Vy. V tomto roce (2017) jsme se opět zapojili do projektu se společností Centrum dialog a adoptovali na dálku holčičku. Více naleznete na stránce viz http://www.kamenka-celakovice.cz/adopce-na-dalku/

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 08.11.2017

A moc se nám tam líbilo …..

EKOCENTRUM PRALES bylo otevřeno na jaře 2017 v uvolněném areálu bývalé okrasné školky a zahradnictví v blízkosti lesoparku na kraji městské části Praha 19 – Kbely. Vznikl zde prostor pro setkávání a rekreaci a základna střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy. Pro školy, skupiny, rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost. V horní části areálu je založená nová část kbelského lesoparku, ovocný sad a přírodní Bludiště, kterým jsme se s chutí probíhali. Je zde také velká louka a ohniště s lavičkami a dřevníkem. V dolní části areálu jsme se zastavili u  výběhu  pro nutrie a ovce, které jsme si mohli pohladit a nakrmit. O ovečkách jsme se dověděli mnoho zajímavého, na ovečky jsme si i zahráli, vyzkoušeli jsme si práci s ovčí vlnou a domů jsme si odváželi spolu s hezkými zážitky i vyrobenou ovečku. Na jaře chceme navštívit zahradu a naučnou stezku Cesta dřeva, ukázkovou včelnici a lesní školku.

 

Mgr. Černá Naděžda a děti

 

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 06.11.2017

Dnem 6.11.2017 je hala BIOS opět v provozu (s výjimkou šaten – probíhá rekonstrukce). S jednotlivými subjety byly uzavřeny smlouvy a níže jsou uvedeny termíny jednotlivých pronájmů, včetně kalendáře na víkendy (obsazenost haly). V případě Vašeho zájmu, lze ještě obsadit volné termíny, popřípadě turnaje. (SOBOTA – vyhrazena pouze pro turnaje).

Přehled obsazenosti haly přes týden – ZDE

Přehled obsazenosti turnajů o víkendech – ZDE

Vedení školy

 

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 06.11.2017

Vážení rodiče resp. děti, opět jsou k Vám k dispozici stojany na kola v areálu školy. Jsou umístěny za budovou nové kamenky (viz obrázek) pod dohledem kamerového systému. Postranní vjezd (vrátka – dveře) z ulice Kostelní bude otevřen každý den od 07.30 hodin. Prosíme Vás, po areálu školy je přísný zákaz jízdy na kole (cyklisti veďte kolo vedle sebe). Na obrázku máte znázorněno, kde jsou umístěny stojany na kola a jak se k nim dostanete. Po uzamčení kola se stejnou cestou vrátíte zpět. Vstup do školy je pouze hlavním vchodem. Dbejte prosím své bezpečnosti. Přísný zákaz vstupovat na staveniště (přelézat plot apod.), v případě opakovaných porušení pravidel budeme nuceni uzavřít areál a neumožnit parkování kol v areálu. Upozorňujeme, že škola neručí za škody na kolech, koloběžkách apod. Parkování těchto prostředků je na vlastní riziko.

Vedení školy

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.11.2017

Dne 7. listopadu uplyne již 5 let ode dne, kdy nás nečekaně opustila naše milovaná paní učitelka Marie Kolbová. Abychom uctili její památku a společně na ni zavzpomínali, vydali jsme se v pátek 3. listopadu na zdejší hřbitov, kde odpočívá.

S láskou žáci 7.B

Štítky: ,