Vysvětlivky: Pokud chcete zobrazit nebo stáhnout dokument, klikněte prosím na název dokumentu – stahování začne automaticky samo.

 

Dokumenty školy (§5, zák. 106/1999 Sb.)

Zřizovací listina
/
Koncepce rozvoje školy

/
ŠVP „Škola vzájemného porozumění“ Verze 2 (1.9.2017)
/
Provoz a vnitřní režim školy /
Školní řád ; Dodatek č. 1 – 30.8.2017  /
Klasifikační řád
/
Řád školní družiny ; Dodatek č. 1 – 1.9.2017 /

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016/2017 ; Příloha – výsledky testování ČŠI
/
Výroční zpráva 2015/2016  /
Výroční zpráva 2014/2015 ; Příloha k výroční zprávě /
Výroční zpráva 2013/2014 /
Výroční zpráva 2012/2013 /
Výroční zpráva 2011/2012 /
Výroční zpráva 2010/2011 /
Výroční zpráva 2009/2010 /
Výroční zpráva 2008/2009 /
Výroční zpráva 2007/2008 /
Výroční zpráva 2006/2007 /
   

 

Finanční rozpočet pro rok 2017

Finanční rozpočet pro rok 2018

Plán rozpočtu pro rok 2019 – 2020

Dokumenty a formuláře pro rodiče

Informace pedagogicko-psychologické poradny pro rodiče /
Žádost o odklad povinné školní docházky /
Žádost o přestup žáka základní školy /
Žádost o slovní hodnocení žáka /
Žádost o uvolnění žáka ze školního vyučování /
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova /
Žádost o individuální vzdělávací plán /
Posudek o zdravotní způsobilosti na akci školy / 

 

Poznámka: Veškeré výše uvedené dokumenty jsou platné od 1.9.2017.

 

ICILS – zpráva z šetření

Jsme rádi, že vám můžeme představit školní zprávu z šetření ICILS, která obsahuje výsledky naší školy v kontextu ostatních zapojených škol za Českou republiku. Kromě výsledků počítačového testu zde naleznete rovněž některé zajímavé výstupy ze žákovského dotazníku, dotazníku pro učitele a dotazníku pro ředitele škol. Dále zde stručně představujeme pojetí počítačové a informační gramotnosti v rámci šetření ICILS. Podrobná zpráva a detaily šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) – ZDE.

 

Výsledky testování ČŠI 05/2016 (9. ročníky)

Podrobné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu ZDE.