Informace pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně

Od 1. 9. 2017 se stanovuje cena obědů pro žáky  1. – 4. ročníků  24,- Kč, pro žáky 5. – 9. ročníků  26,- Kč, pro zaměstnance školy 28,- Kč, pro cizí strávníky  50,- Kč.

Odhlašování obědů musí proběhnout vždy den předem nebo daný den do 06:30 hodin buď emailem, nebo na telefonním čísle 326 990 220. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled z důvodů hlášení obědů na Základní školu Komenského, kde se budou stravovat žáci 1. a 2. ročníků. Platby obědů pro  všechny  žáky (stravující se v naší škole i v ZŠ Komenského) budou probíhat v naší jídelně.

Platit je možné od 22. 8. 2017 vždy mezi 08:00 – 13:30 hodin. Pro cizí strávníky vaří jídelna od 21. 8. 2017 a pro děti od 4. 9. 2017.

Měsíční zálohy na obědy se od 1. září zvyšují takto: 1. stupeň   530,- Kč, 2. stupeň  580,- Kč. Další podrobnosti, informace a jídelní lístek naleznete vždy na stránkách školy v sekci „školní jídelna“ viz http://www.kamenka-celakovice.cz/skolni-jidelna/.

Kyliánek Jiří

Štítky:

Napsat komentář