Organizace prvního školního týdne od 4. 9. do 8. 9. 2017

V prvním školním týdnu je výuka ve všech třídách ještě redukovaná z důvodu školení a výjezdu pedagogů. V pondělí 4. 9. končí vyučování v 8:45 hodin, žáci se ještě nepřezouvají, obdrží základní informace a rozvrh hodin. První ročník má vyučování v adaptačním režimu, se kterým byli rodiče seznámeni již na úvodní schůzce ( út – 9:40, stř. – 10:45, čt + pá -11:40 hodin). Od úterý  5. 9.  do pátku 8. 9. 2017 se učí žáci 1. stupně do 11:40 hodin, žáci 2. stupně vždy do 12:35 hodin. Žáci z detašovaného pracoviště ZŠ Komenského obědvají a mají družinu v prostorách ZŠ Komenského. Žáci z detašovaného pracoviště CMC budou po vyučování převáděni vychovatelkami školní družiny na oběd do naší školy. Zde bude také probíhat vyučování školní družiny. Rodiče dětí umístěných jinde než v naší škole mají možnost prohlédnout si třídy v těchto termínech:

ZŠ Komenského i CMC v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin.

Třídní schůzky pro 1. ročníky budou hned 5. 9. 2017 od 17:00 hodin, 2. -9. ročníky mají třídní schůzky 12. 9. 2017 od 16:00 (1. st.) a 16:30 hodin (2. st.). Před třídními schůzkami se uskuteční schůzka Spolku pro Kamenku v učebně zeměpisu (6.A) v prvním patře nové Kamenky od 15:30 hodin.

Vedení školy

Štítky:

Napsat komentář