Historie Kamenky

Školství v Čelákovicích má dlouholetou tradici. Již v roce 1366 se v městské knize píše o škole, která stála v blízkosti fary. Historick8 fotografie základní školy Kamenka V r.1553 se zdejší škola dostává pod dohled obce. Nejstarší škola byla zničena po bitvě na Bílé hoře. Po několika letech byla znovu zbudována v prostoru mezi budovou dnešního děkanství a budovou dnešní Kamenky. Školní budova byla v té době pouze přízemní s jednou třídou a bytem pro učitele. S nárůstem obyvatelstva ve městě bylo třeba rozšířit budovu školy, a tak došlo r. 1794 k přestavbě její přední části a zvýšení o jedno poschodí. Tak vznikl prostor pro zřízení druhé třídy. Každou z nich navštěvovalo 90 až 100 dětí z Čelákovic, Jiřiny, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a od roku 1835 i ze Záluží. Po požáru střechy v r. 1832 byla budova rychle opravena, avšak nárůst počtu žactva si vyžadoval další rozšíření školy. Po roce 1883 dochází k jednání ohledně stavby nové školy.
4. září 1888 byl slavnostně položen základní kámen patrové budovy obecné školy. Stavební práce byly ukončeny roku 1889. Ve školní budově Historická fotografie základní školy Kamenka bylo 5 školních světnic sborovna, tělocvična, byt řídícího učitele, pokoj pro svobodného učitele a byt školníka. V roce 1894 byla založena i školní zahrada.
Lavicemi Kamenky prošly během uplynulých let desetitisíce žáků a na jejich vzdělání se podílelo více než 200 učitelů. V roce 1987 byla provedena přístavba nového pavilonu CHANOS a tím získala škola statut úplné základní školy. V sousedství budovy byla v témže roce dokončena stavba tělocvičny BIOS. V roce 1991 začala vedle staré Kamenky vyrůstat nová, slohově přizpůsobená budova. Ta byla byla slavnostně otevřena 21.ledna 1994.