Žáci naší školy mohou využít nabídek knižních klubů k nákupu knih s cenovým zvýhodněním až 50% ve srovnání s nabídkou kamenných prodejen. Ve školním roce 2017  – 2018 bude objednávání probíhat takto:
V průběhu školního roku obdrží žáci na prvním stupni  knižní katalogy s nabídkou knih prostřednictvím svých třídních učitelů. Žáci  2.stupně a další zájemci mohou využít samoobslužnou nabídky ve vestibulu školy. Součástí katalogu je objednací lístek, který je nutno, v případě zájmu o objednání knih, pečlivě vyplnit a vhodit do schránky knižního klubu.

Jedna je umístěna vedle zadního vchodu školy a druhá u vchodu do  pavilonu  1. a 2. tříd na škole Komenského.
Doba k vyplnění a odevzdání objednávky do schránky je zhruba 2týdny.
Nejzazší datum odevzdání je vždy uvedeno na katalogu a také na plakátku vedle schránky.  Objednávky odevzdané později nebudou vyřízeny. Po odeslání hromadné objednávky jsou knihy doručeny na školu zhruba do týdne. O jejich odběru jsou objednatelé vyrozuměni na kontakt, který uvedli na objednacím lístku.

Na škole Komenského si objednatelé vyzvedávají knihy ve třídě 1.B v době od 7.40 do 7.50 hodin či jinak po vzájemné dohodě. Vyzvednutí knih na Kamence bude upřesněno.
 

Mgr. Naděžda Černá, tel. 604 321 110, e-mail:  cerna.nada@post.cz