Z několika kulturních akcí z minula

Den otevřených dveří 2015/2016

 

Návštěva divadla v Karlíně

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Městská knihovna nás dne 6.10.pozvala na besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou.Tato akce byla pro žáky 8.B a 9.B připravena jako součást programu celostátního Týdne knihoven. Ivona Březinová nám představila svou knihu Básník v báglu. Vyslechli jsme si zajímavé vypravování o životě a díle básníka Karla Hynka Máchy. Poslechli jsme si ukázku z knihy, kterou nám sama autorka přečetla a dozvěděli jsme se, jak je těžké knihu napsat.Na závěr jsme si mohli knihy Ivony Březinové zakoupit i s jejím vlastním věnováním.

Někdy přijde i kouzelník

Po měsíci opakovacího učiva se dětem dostalo odměny – a to ve formě oddechové kulturní akce „Někdy přijde i kouzelník“. Zhlédli jsme „triky“ vtipně připravené a propojené do veselého představení, u něhož vypomáhali i „asistenti“ z řad dětí. A tak jsme se stali svědky začarování a znovuobjevení prstýnku paní učitelky, rozmnožování drobných mincí, ochutnávky z lahve, v níž se chuť tekutiny měnila podle přání zákazníka, a několika dalších scének pana kouzelníka. Nejvíce spokojenosti a nadšení projevili naši nejmenší žáci, všichni jsme se pobavili a zasmáli a v neposlední řadě jsme ocenili zručnost a šikovnost účinkujících.

Napsat komentář