Podílíme se na ochraně přírody

Před několika lety jsme se zapojili do projektu „Slunce do škol“. Nainstalováním jednoho solárního panelu se nám ohřívala voda v učebně a žáci na panelu mohli sledovat, jak sluneční energie tuto vodu ohřívá. V letošním roce jsme náš solární systém rozšířili, k čemuž napomohla rekonstrukce naší školy. Dnes již funguje solární soustava, která zajišťuje předehřev a ohřev teplé vody pro kotelnu a kuchyň. Snižují se tak provozní náklady na ohřev vody a solární systém také minimalizuje provoz plynového kotle určeného pro ohřev zásobníku.  Zároveň je systém využitý pro výukovou činnost. Funkce systému je vizualizovaná. Údaje vidíte níže. Akce hrazená z investičního fondu školy nemá pouze ekonomické, ale i ekologické zhodnocení v podobě snížených emisí oxidu uhličitého. Jsme rádi, že aspoň částečně přispíváme k ochraně přírody.

Z důvodů nefunkčnosti stránek dodavatele Solárních panelů nejsme schopni zajistit online sledování využití panelů, za vziklé potíže se omlouváme.

skola-nahled

A – Solární kolektory

To jsou ty desky, které vidíš na jižní stěně naší školy. Předávají teplo ze slunce do obíhající nemrznoucí kapaliny. Solární záření dopadá na absorbér (zpravidla černou plochu kolektoru) a tenkými měděnými trubičkami pod absorbérem je v podobě tepla odváděno dál do školy. Jestli se divíš, proč nejsou naklopené k slunci, jako na jiných budovách, je to proto, že střecha tvojí školy není na jih. Takhle je to výhodné na podzim, v zimě a na jaře, když je slunce níž na obloze a svítí na kolektor víc kolmo. V létě máš prázdniny, takže není potřeba ohřívat tolik vody a to je zajištěno tím, že slunce svítí shora a nemůže se tak do kolektoru pořádně opřít.

B – Deskový výměník

Výměník předává teplo z kolektorů do teplé vody a je umístěný za školní kuchyní. Jsou to vlastně tenké desky z nerezového plechu, kde na jedné straně proudí horká směs z kolektorů a proti ní voda z vodovodu, která se tím ohřívá. Nikdy se nepředá všechno teplo, protože žádné tepelné zařízení nemá 100% účinnost, vždy jsou nějaké ztráty tepla.

C – Zásobník

V zásobníku teplé vody pro školu a kuchyň se ohřívá teplá voda. Hlavním zdrojem tepla je plynový kotel. Zásobníky, které ohřívají vodu z více zdrojů jsou osazeny dvěma výměníky, kde vrchním protéká topná voda z kotle a ve spodním nemrznoucí směs ze solárních kolektorů. Výměník v zásobníku je vlastně stočená trubka, proto se mu někdy říká topný had.

D – Plynový kotel

Plynový kotel je hlavní zdroj ohřevu vody. Plynové vytápění se považuje za ekologické pro nízké emise. To znamená, že při spalování nevznikají žádné škodlivé látky.

E – Cirkulace

Zajišťuje, aby z kohoutku tekla teplá voda okamžitě. Kdyby se voda neproháněla školou dokola, vystydla by a z kohoutku by dlouho tekla studená. Většina velkých budov, ale i rodinných domků má cirkulační smyčku. Oběh vody zajišťuje cirkulační čerpadlo, které pracuje podle časového programu nebo podle termostatu. Po vyučování a prázdninách se voda cirkulací neprotáčí.

F – Odvzdušňovací ventil

Stejně jako na radiátorech topení i na solárním systému jsou místa, kde se systém odvzdušňuje. Nashromážděný vzduch, nejčastěji v nejvyšším místě by znemožnil průtok kapaliny. Radiátory pak zůstanou studené a solární systém zase neodvádí teplo z kolektorů.

G – Oběhové čerpadlo

Čerpadlo cirkulace musí být navrženo tak, aby dokázalo pohybovat s vodou i stovky metrů. V případě naší školy cirkulace žene vodu od vstupní haly, až do kuchyně, potom do posledního patra a zpátky kolem všech umyvadel.

H – Pomocné čerpadlo

Pomocné čerpadlo na okruhu cirkulace je ovládáno vždy, když kolektory jsou teplejší než voda v cirkulaci. Běží společně s čerpadlem nemrznoucí směsi na solárním okruhu. Toto čerpadlo zajišťuje odběr tepla vyrobeného ze solárních kolektorů, aby se nepřehřály. U hlavního cirkulačního čerpadla nám stačí pomalý průtok, ale když pracují kolektory, musíme průtok zvýšit. Regulace solárních systémů pracuje tak, že procesor
srovnává teploty mezi zásobníkem ( u nás ve škole je to cirkulační potrubí ) a kolektorem. Když je kolektor teplejší, zapne se oběhové čerpadlo a teplo z kolektorů přesuneme do zásobníku.

I – Expanzní nádoba

Pojme přebytečnou kapalinu, která zvětšuje svůj objem zvýšením teploty. Tato tlaková nádoba je na každém uzavřeném topném systému. Topenáři běžně dávají 5-10% objemu vody v topení. V expanzní nádobě je vzduchový vak, který je stlačován vodou. Tlak ve vaku je třeba správně nastavit a občas kontrolovat.

J – Pojišťovací ventil na studené vodě

Zajišťuje bezpečný tlak, aby při ohřívání zásobníku, když se zvětší objem vody, nedošlo k poškození systému vysokým tlakem. Každý zásobník teplé vody má tento pojišťovací ventil. Součástí ventilu bývá zpětná klapka, aby se při rozpínání kapaliny nedostala voda, která může obsahovat mikroorganizmy ( když voda dlouho stojí ), zpět do vodovodního řadu.

K – Pojišťovací ventil na topné vodě

Každý topný systém musí mít také pojišťovací ventil. Kdyby se stalo, že dojde k přetopení, poruchou regulace nebo termostatu, pak by se začala tvořit pára. Kdyby tlak neměl kudy odejít, došlo by k výbuchu, jako se tomu stávalo ve století páry, když někdo přetopil parní kotel.

L – Okamžitý zisk

Toto číslo ukazuje okamžitý výkon solárního systému. Někdy můžeš vidět, že je toto číslo chvilku záporné, to je okamžik, kdy systém najíždí a horká voda se ještě nedostala do výměníku. Chvilku protéká studená a odebírá teplo. Výkon se počítá podle rozdílu teplot vstupní vody, výstupní vody a průtoku. To jsou základní veličiny pro jednoduchý výpočet.