Napsal: Vlasta Veselá Chudobová | Dne: 05.11.2010

Naše základní škola dostala zajímavou nabídku od Městského muzea v Čelákovicích, kde probíhá výstava obojživelníků, kterou pořádá Klub přátel ocasatých obojživelníků „ CAUDATA“ a Muzeum přírody Český ráj. Všechny třídy prvního stupně byly pozvány na promítání s odborným výkladem. Děti se dozvěděly mnoho nových informací o těchto – dnes již téměř ohrožených živočiších, poslechly si i zvuky a „ zpěv“ různých druhů žab a odpovídaly na jednoduché i složitější otázky. Po přednášce jsme si prohlédli výstavu a využili nabídky zhlédnout historické i zoologické expozice. Za příjemně a užitečně strávený čas v muzeu děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Napsal: Pavlína Kučerová | Dne: 05.11.2010

Dnešní den jsme podnikli s naší paní učitelkou velkou výpravu za pokladem. Vyrazili jsme po značkách, plnili nejrůznější úkoly, přešli přes dva mosty a poklad jsme nakonec našli ukrytý v kopřivách. Zároveň jsme objevili i lupiče ze 4.B, kterým děkujeme za dobrodružnou hru. Moc jsme si to užili. (holky a kluci z 2.C)

Napsal: Pavlína Kučerová | Dne: 04.11.2010

V 2.ročnících již tradičně probíhá plavecký výcvik. Děti se podle svých možností zdokonalují v jednotlivých plaveckých stylech. Na plavání se jim líbí. Plavání je super. Plaveme prsa i znak, potápíme se pro puk, skáčeme šipku. Už se těšíme na závody.

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 04.11.2010

V rámci zeměpisu a v návaznosti na učivo vlastivědy v 5. ročníku žáci během měsíce října vytvářeli miniprojekt o našich sousedech a dalších důležitých státech v Evropě. Ve 2. polovině září si skupinky po 2-3 žácích vylosovaly stát a potom měly 3 týdny na to, aby si k danému tématu našly a připravily potřebný materiál. Ve škole potom během 2 vyučovacích hodin žáci vytvářeli miniprojekty týkající se daných států. Všichni se daného úkolu zhostili velmi dobře, jen někteří by potřebovali více času nebo materiálů. Zdařilé a nápadité práce si můžete prohlédnout níže.

Štítky:

Napsal: Ludmila Jarešová | Dne: 03.11.2010

3.11.2010 prožila naše třída 7.B jako ostatní žáci naší školy – sportovně. Užili jsme si nejen sportování, ale i zábavu při plnění sportovně – vtipných úkolů, které si pro nás v rámci stopované připravili naši starší kamarádi z 9.A.

Napsal: Jitka Peterová | Dne: 03.11.2010

Sportovní den jsme strávili při hře na stopovanou, kterou jsme připravili pro třídu 7.B. Sedmáci plnili různé úkoly a na konci hry hledali poklad. Ale nebojte se, my jsme také nezůstali bez odměny.

Napsal: Jindra Chourová | Dne: 03.11.2010

Dnešní den se nám opravdu vydařil. Nejprve nás trochu vystrašil nácvik naší první evakuace – tu jsme zvládli výborně. Pak jsme se za krásného slunečného počasí vydali na „Oranžové (Duhové) hřiště“. Tam jsme se po dlouhé cestě nejprve posilnili svačinou a pak jsme se vrhli do „posilování“ na průlezkách. Zahráli jsme si fotbal, trénovali jsme házení létajícím talířem nebo skákali na švihadlech. Na zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli svátečně vyzdobený hřbitov. Za naše sportovní pěkné chování nás určitě čeká pochvala!

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.11.2010

Hádej, hádej hadači,
který den máme ve škole
nejradši?

Nevíš?

Tak tady je odpověď:
Přece úterý! Ráno se chvíli učíme a pak si jdeme zaplavat do bazénu. Když se vrátíme zpět do školy, něco pěkného si namalujeme, vyrobíme nebo přečteme. A než se nadějeme, je konec vyučování.

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 03.11.2010

Ve dnech 20., 21. a 22. 10 2010 se žáci 6.-9. ročníků zúčastnili školního kola astronomické olympiády v kategoriích G-H ( 6.-7. ročník ) a E-F ( 8.-9. ročník ). Pracovali 40 minut na otázkách z astronomie, planetární geografie, ale také z fyziky. Při práci mohli využívat různé pomůcky, např. knihy, encyklopedie, atlasy a různé časopisy, kde se o těchto tématech psalo. Maximální počet bodů, který mohli získat, byl 40 bodů. Aby se řešitel stal úspěšným, stačilo získat 15 bodů, což se podařilo 59 žákům z celkového počtu 125. Další podrobnosti a výsledky naleznete zde.

Štítky:

Napsal: Irena Vojáčková | Dne: 01.11.2010

Při hodinách pracovního vyučování pracujeme s různými materiály. Rozvíjíme fantazii a zručnost. Práce nás baví a na výsledky se podívejte zde.