Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 09.12.2017

Při úhradě zálohy na ozdravný pobyt (školu v přírodě), lyžařský výcvik či cyklistický kurz prostřednictvím bankovního účtu školy uvádějte tyto variabilní symboly:

3333 – ozdravný pobyt (škola v přírodě)
7777 – lyžařský výcvik
2222 – cyklistický kurz

Do textu „zpráva pro příjemce“ vždy napište příjmení dítěte a třídu.

Děkujeme, vedení školy.

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 05.12.2017

Dne 2. 12. 2017 proběhly ve škole volby do školské rady zástupců (rodičů) za nezletilé žáky s tímto výsledkem:

Odevzdáno platných hlasů: 78
Neplatné hlasy: 0

Pořadí zvolených zástupců dle získaných hlasů:

1. Radka Modráková (počet hlasů: 67)
2. Andrea Kilingerová (počet hlasů: 52)
3. Radka Klein (počet hlasů: 43)

Vedení školy

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 04.12.2017

proběhlo v sobotu 2. prosince společně se žáky a jejich rodinami. Po krátkém vystoupení žáků pod vedením třídní učitelky následovaly adventní vyráběcí dílničky,  které měly veliký úspěch! Maminky se postaraly o zásobu perníčků i zdobení na Perníčkovou dílnu, nechyběla ani dílna Tiskařská, Rolničková, Řetězová a Ozdobná. O družné a pohodové atmosféře nejlépe vypovídají přiložené fotografie.

Zapsala třídní učitelka Mgr. Naděžda Černá

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 29.11.2017

Zapojili jsme se do projektu „Věda má budoucnost„. Cílem programu Věda má budoucnost je zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má budoucnost. Pomáháme školám poskytovat svým žákům vzdělání umožňující jejich osobní i profesní realizaci a odpovídající jejich představám. Zástupci zaměstnavatelů a učitelů si mohou vyměňovat své zkušenosti a přispět tak ke zkvalitnění řady aspektů výuky.

Vedení školy

Štítky: , ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 29.11.2017

Po prohlídce Národního technického muzea , jsme se zúčastnili v rámci Kids´ Lab  programu Chytří gurmáni – chemie nás baví. Během tohoto zajímavého programu měly možnost děti zjišťovat přítomnost vitamínu C v čerstvé ovocné šťávě a průmyslově vyrobeném džusu pomocí roztoku jodu a škrobu. Dvě hodiny výzkumných pokusů nejen s ovocem , ale i se zeleninou   rychle uběhly. Nejvíce vitamínu bylo v pomeranči a paprice. Po skončení workshopu všichni obdrželi Diplom z experimentování s dalšími doplňujícími informacemi o experimentech.

Irena Vojáčková s 3.A

 

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.11.2017

Všechny páťáky zaujalo učivo přírodovědy o Vesmíru. Proto jsme podnikli exkurzi do Štefánikovy hvězdárny v Praze.  Jejím smyslem je popularizace astronomie.  V promítacím sále nám byl promítnut krátký poutavý film, poté probíhala diskuze s velmi příjemnou paní  průvodkyní. Ta velmi ochotně a hlavně srozumitelně  dokázala odborně odpovědět na všechny dotazy. Po prohlédnutí stálé expozice jsme navštívili kopule s dalekohledy. Bohužel nebylo jasno, tak jsme nemohli pozorovat Slunce na obloze, zato jsme byli seznámeni s dalekohledy, které se zde v kopulích nacházejí. Dětem byl nabídnut i astronomický kroužek, který mohou navštěvovat od 6. třídy.

Hana Kuklová

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 19.11.2017

V hodinách přírodovědy právě probíráme učivo o vesmíru, a proto jsme se ve středu 15. listopadu zajeli podívat do Štefánikovy hvězdárny. Připravili si zde pro nás nejen pořad „Země jako planeta“, ale také jsme se v kopulích mohli podívat do obrovských hvězdářských dalekohledů. Před naší projektovou prací na vylosované téma z učiva o vesmíru byla tato exkurze jedním ze zdrojů naší inspirace a poznatků.

Třída 5. B

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 12.11.2017

Žáci 3. B navštívili dětskou laboratoř v NTM v Praze, kde se zúčastnili programu pokusů pod názvem „Chytří gurmáni“. Cílem bylo zodpovědět otázku – Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé? Prostřednictvím experimentů zjišťovali a porovnávali obsah vitamínu C v čerstvé a průmyslově vyráběné citronové a pomerančové šťávě, porovnávali obsah vitamínu C v různých druzích ovoce a zeleniny. Na závěr zjišťovali sériovým ředěním složení ovocných šťáv, porovnávali jejich barvu a vůni, také používali jednotky objemu v praxi. Vše pečlivě zaznamenávali a výsledky jejich experimentů byly velmi překvapivé. Ve stále expozici NTM hledali po skupinkách nejstarší kolo, automobil a motocykl.

Mgr. Iveta Cée

Štítky:

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 11.11.2017

Vážení rodiče,

v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 531/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady při ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 – příspěvková organizace na pozici zástupce nezletilých žáků. Dle výše uvedeného zákona mohou do školské rady (dále ŠR) volit, a být voleni, pouze zákonní zástupci žáků základní školy. Právo volit má každý zákonný zástupce. ŠR je devítičlenná a Vy budete volit jednoho kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků. Funkční období je 3 roky. ŠR se schází minimálně 2x ročně.

Volby proběhnou dne 2. 12. 2017 a budou spojeny se dnem otevřených dveří škole.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

Vyzývám Vás tedy k zaslání návrhů na kandidáty do ŠR z řad zákonných zástupců.  Návrhy zasílejte emailem: skolskarada@kamenka-celakovice.cz. Navrhnout můžete sami sebe. V případě návrhu jiného kandidáta by bylo vhodné mít předjednáno, že dotyčný kandidaturu přijímá. Počet kandidátů není uzavřený. Zvažte kandidaturu vzhledem k délce funkčního období, neboť členství ve ŠR automaticky končí ukončením školní docházky dítěte kandidáta.

V emailu prosím uveďte Vaše jméno a příjmení, datum narození, emailovou adresu, telefon, dále třídu, do které chodí Vaše dítě. Uzávěrka přijímání kandidátů je  do 25. 11. 2017 včetně.

Další podrobnosti naleznete na stránce „Školské rady„.

Ing. Jiří Kyliánek

Štítky: ,

Napsal: ZŠ Kamenka | Dne: 10.11.2017

První listotopadový týden se u nás nesl v duchu projektového vyučování. V pondělí jsme si během tříhodinového bloku vyzkoušeli tvorbu lapbooku nebo myšlenkové mapy na libovolný tematický celek uplynulého čtvrtletí. Ve středu jsme si v rámci primárně preventivního programu rozšířili naše právní povědomí. V pátek nám lektorka ZDRAVÉ PĚTKY připomněla zásady správné výživy a zároveň jsme si prakticky vyzkoušeli, že příprava zdravé svačinky je rychlá a celkem snadná. Určitě si ji pozveme za rok znovu.

Mgr. Iveta Holečková

Štítky: ,