Název projektu: ZŠ Kostelní Čelákovice projekt č.22
r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004363 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na: na personální podporu, vzdělávání a  profesní rozvoj pedagogů. V rámci projektu bude škola realizovat sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro žáky budou realizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU. Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

 

Název projektu: Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 – 7/2015. Více informací o projektu naleznete zde.

 

Název projektu: Most vzdělávání vědy a praxe
Číslo projektu: CZ.07/2.3.00/45.0030
Datum zahájení: 5.3.2014
Datum ukončení: 5.7.2015
Tento projekt byl zaměřen na přírodovědné obory a naše škola v tomto projektu působí jako partner SVUM a.s. a Technické univerzity v Liberci. Naši vybraní žáci se budou účastnit praktického vyučování u těchto dvou partnerů na jejich odborných pracovištích v rámci výuky přirodovědných předmětů.

 

Název projektu: OP VK 1.4 43752047
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1048
Datum zahájení: 5.1.2011
Datum ukončení: 4.7.2013
Tento projekt nám umožnil profesní a odborný růst, který byl zajištěn účastí na odborných seminářích a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj v oblastech jednotlivých klíčových aktivit. Také se nám podařilo vybavit školu novými techologiemi, které nám umožní inovovat a zkvalitnit výuku, i v době po ukončení projektu. V červnu 2010 jsme se přihlásili do projektu EU Peníze školám na zlepšení podmínek vzdělávání základního školství. Ministerstvo školství pomohlo zpracováním „šablon“ – aktivit vyhovující té které škole. My jsme vybrali oblast týkající se cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, dále ICT( digitální technologie) a čtenářskou a informační gramotnost, vše bylo Ministerstvem školství schváleno.
V prosinci 2010 proběhlo výběrové řízení na materiální vybavení školy. Z těchto peněz se vybavilo 12 tříd 1. a 2. stupně interaktivními systémy a zmodernizovala se počítačová učebna novými PC sestavami. Nejnáročnější plnění projektu náleží pedagogům, kteří pomocí interaktivní techniky zmodernizují výuku. Vše bude doplněno metodickým vzděláváním a kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou DU M (digitální učební materiál) samotnými vyučujícími a jeho následným využíváním při výuce ve jmenovaných oblastech. Termín ukončení tohoto projektu spadá do května 2013.

 

Název projektu: – OVOCE DO ŠKOL
LAKTEA, obecně prospěšná společnost, připravuje dodávky v rámci projektu „OVOCE DO ŠKOL“ pro základní školy v celé České republice. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd. Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Školy by se na změnu stravovacích návyků žáků měly zaměřit především v rámci svých doprovodných opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí. Návrh těchto opatření bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT a bude zaslán do všech základních škol. Projekt „Ovoce do škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Podpora je poskytována na

  • čerstvé ovoce a zeleninu
  • balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
  • balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů

Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí. S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol“. Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených škol, resp. dětí.

Napsat komentář