Školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/18 je provoz ŠD pro 1. a 2. třídy na ZŠ Komenského 6:30 – 17:00, pro 3. třídy ze CMC a ZŠ Kamenka je družina v ZŠ Kostelní (stará Kamenka) od konce vyučování do 17:00.

Emailová schránka školní družiny: druzinka@kamenka-celakovice.cz

Upozornění na platby

Prosím plaťte na tento účet KB 19-6055430267/0100 s variabilním symbolem 999666 a do poznámky uveďte prosím jméno a příjmení dítěte a třídu. Poplatek za školní družinu je 200.-Kč /měsíc. Tento poplatek je vybírán dvakrát ročně, tedy vždy na půl roku. Po dohodě s vedením ŠD je možno platbu upravit. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se, že celý školní rok proběhne v dobré atmosféře, že si užijeme hodně legrace, smíchu, že si budeme hrát, zpívat, povídat, číst. Od října začínají pracovat zájmové kroužky, které zajišťují externí firmy a pracovníci, do kterých se děti přihlásily.

Řídíme  se Řádem školní družiny, který dodržujeme. Vedoucí školní družiny je Kateřina Dobšovičová.

Vychovatelky školní družiny:

  • Kateřina Dobšovičová
  • Anna Kohoutková
  • Věra Rysová
  • Hana Salamánková
  • Gabriela Nespalová
  • Mgr. Petra Schneiderová
  • Markéta Nedorostová

Kontakt školní družiny: 

  • Nová škola 737 038 407
  • Kamenka 739 633 713

Tiskopisy

Žádost o uvolnění dcery/syna ze školní družiny

Oddělení školní družiny

I letos jsme se rozhodli ponechat barevná označení jednotlivých oddělení pro lepší přehlednost. Změna je pouze u jejich „stanovišť“.

Oddělení školní družiny:

1. Kateřina Dobšovičová Třídy 2.A,B Místnost Nová, 2.B
2. Anna Kohoutková Třídy 1.B, 2.A Místnost Nová, 1.B
3. Petra Schneiderová Třídy 2.C Místnost Nová, 2.C
4. Věra Rysová Třídy 3.B,C Místnost Kamenka 4.A
5. Gabriela Nespalová Třídy 1., 2.A Místnost Nová 1.A
6. Hana Salamánková Třídy 1.C, 2.A Místnost Nová 1.C
7. Markéta Nedorostová Třídy 3.A,B Místnost Kamenka 5.A

Zájmové kroužky školní družiny

Kroužky zajišťují externí spolupracovníci a družina kroužky z důvodů podmínek nezajišťuje.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás poprosit, abyste omezili pobyt dětí v družině na nutnou dobu, odpoledne pracujeme opravdu ve stísněných podmínkách, nikoho jsme neodmítli a proto Váš žádáme o velkou míru trpělivosti a pochopení. Děkujeme

Napsat komentář