Spolek rodičů pro Kamenku

Školní rok 2017/2018

Předseda výboru: p. Holcman František
Člen výboru: pí. Černá Zdislava (místopředseda)
Člen výboru: p. Frantík Jan

Revizor: pí. Buriánková Barbora

Na členské schůzi (úvodní setkání) byli přijati noví členové spolku (zástupci prvních tříd) pí. Modráková, pí. Musilová, p. Fantík.

Další setkání proběhne dne 6.12.2017 v 15.30 hodin (před třídními schůzkami) opět v učebně zeměpisu v 1.NP.

Program schůzky:

 1. Úvod
 2. Činnost spolku od 1.9. 2017
 3. Seznámení s činností školy ředitelem školy (host) (plány, kuchyň, finanční náležitosti, budoucnost, přístavba)
 4. Diskuze

Různé:

 • Výroční zprávu připravujeme

———————————————————————–

Školní rok 2016/2017

Od září školního roku 2011/2012 pomáhá naší škole Spolek rodičů pro Kamenku, které je sestaveno ze zástupců rodičů jednotlivých tříd 1. a 2. stupně. Sdružení bylo v lednu 2011 zaregistrováno, na ustavující schůzi 12.4.2011 byl zvolen výbor spolku. Po projednání s vedením školy se sdružení dohodlo, v kterých oblastech se bude podílet na finanční pomoci, kde škole mnohdy finanční prostředky nezbývají, vždy pochopitelně tak, aby z toho měly užitek především děti. Peníze se budou vybírat vždy v září nového školního roku, finanční obnos je za rodinu, nikoliv za dítě. Byť je sdružení sestaveno z rodičů, mohou se přihlásit i zájemci, kteří nejsou zrovna rodiči žáků Kamenky, ale rádi by pomohli. Dárcům se meze nekladou, stanovy toto nevylučují, každá pomoc je velmi vítána.


Prezenční listina
Zápis z ustanovující schůze
Stanovy občanského sdružení
Výpis z rejstříku firem

Vytvořili jsme e-mailovou schránku přímo pro „Spolek pro Kamenku“, kde můžete také zanechat vzkazy, názory, podněty, pochvaly, stížnosti, návrhy apod., přístup do schránky má pouze předseda „Spolku pro Kamenku“ p. František Holcman.

Adresa e-mailové schránky je: spolek@kamenka-celakovice.cz .

Částka odsouhlasená Spolkem pro školní rok 2017/2018 činí 400,-Kč/rodinu (pokud školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny, poplatek je přispíván pouze jednou).

Platba: Hotově přinést (poslat po dítěti) příslušnou částku třídnímu učiteli.

12 komentářů Příspěvek: Spolek rodičů pro Kamenku

 1. Šárka Gabrielová napsal:

  Dobrý den,
  nemohu najít podrobnější informace o způsobu hospodaření s penězi vybíranými na Spolek pro Kamenku. Je možné je někde dohledat? V obecné rovině sice tuším, k čemu tyto prostředky slouží, ale zajímaly by mě podrobnosti. Děkuji!

  • ZŠ Kamenka napsal:

   Dobrý den, na této stránce jsou stanovy „Spolku“, kde je popsáno hospodaření s finančními prostředky. O penězích a jejich použití rozhoduje spolek na svém zasedání, které svolává předseda, zpravidla vždy před třídními schůzkami, kde je pozván i ředitel školy, který informuje zástupce rodičů o činnosti školy a jejím hospodaření, probíhá diskuze o problémech, pozitivech apod., a popřípadě se řeší použití prostředků dle návrhu rodičů. Finanční prostředky jsou na samostatném účtě Spolku, ke kterým má přístup předseda a hospodářka Spolku a pravidelně se na každé schůzce informují zástupci rodičů, co bylo popřípadě vyčerpáno, jaké požadavky popř. návrhy přednesl ředitel školy a Spolek buď podpoří školu nebo zamítne, navrhne jiné řešení. Další schůzka je 12.9.2017 od 15.30.

   • Pavel Dadák napsal:

    Dobrý den, možná by bylo vhodné před psaním odpovědi se seznámit s obsahem předmětných dokumentů. Odkaz na více než rok neplatné stanovy není nejlepší ukázkou spolku (nebo školy?). Pokud má hospodářka spolku přístup k financím, tak je něco zásadně špatně, protože dle platných stanov takové oprávnění nemá. Ke kvalitě obsahu současných stanov se nemá ani cenu vyjadřovat, ty jsou naprosto zoufalé. Jen faktická poznámka, veškerá rozhodnutí a volby spolku od roku 2014 jsou neplatná.

    • ZŠ Kamenka napsal:

     Dobrý den, na webu jsme doplnili aktuální výpis z rejstříku firem, kde je patrné, že stanovy (změna názvu spolku, změna předsedy apod.) jsou aktuální a tudíž platné. Hospodářka má přístup k financím, dle stanov čl. 10 bod 4 (měl by jste lépe číst). Veškeré finanční dary od Spolku jsou (byly) schváleny Spolkem (členskou schůzi apod.). Že jsou stanovy naprosto zoufále, je pouze Váš názor, pro spolek jsou dostačující a srozumitelné. Ze schůzek spolku jsou pořízeny záznamy a pokud se hlasuje, tak je tam napsáno, kdo s čím souhlasí apod. Finanční prostředky jsou použity vždy pouze po souhlasu nadpoloviční většiny (dle stanov č. 7 bod 5). Možná byste měl zvolit jiný než útočný tón Vašeho vyjádření (ale je to Vaše právo). Více se nemá cenu k Vašemu příspěvku vyjadřovat, protože mám rád věcnou, klidnou a srozumitelnou diskuzi. Ne vše jsme (spolek) udělali do detailu asi dobře, jsme lidi a učíme se, ale mohu Vás ubezpečit, že nikdo nezneužívá finančních prostředků Vašich dětí a vždy je odsouhlaseno jejich použití a řádně vyúčtováno. Jinak výroční zpráva se připravuje a připravuje se i zpráva o hospodaření za uplynulý rok co jsem ve funkci (ve spolupráci s předsedou spolku).

     Ing. Jiří Kyliánek (ředitel školy)

     • Pavel Dadák napsal:

      Možná Vás tedy pane řediteli překvapí informace, že opět cituje ze stanov, které platné nejsou. Doporučuji nahlédnout na stránky justice.cz, kde zjistíte, že platné stanovy mají znění jiné. O výpis z rejstříku je potvrzuje moje tvrzení. Pokud tedy postupujete podle stanov na Vašich stránkách, tak to nebude dobré. Čl. 10. bod 4 totiž uvádí, že oprávněné osoby k nakládání s prostředky z účtu jsou předseda a revizor. Stanovy i zápisy jsou v rozporu s občanským zákoníkem. Možná byste se mohl klidně a věcně omluvit za chybu a zajistit nápravu.

     • ZŠ Kamenka napsal:

      Dobrý den, omlouvám se Vám, měl jste pravdu, na webu školy jsou původní stanovy, nápravu zjednám ve spolupráci se Spolkem, které má zasedání dnes. Já jsem schopen uznat chybu a tu napravit, ale Váš původní komentář se nesl v duchu napadání. Jsem ve funkci rok a za Spolek nenesu odpovědnost, ale snažím se být maximálně vstřícný a nápomocný, pokud by jste mě kontaktoval prostřednictvím emailu a upozornil věcně a v klidu na chybu, mohla se odstranit ihned apod. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za upozornění.

      Ing. Jiří Kyliánek (ředitel školy)

     • ZŠ Kamenka napsal:

      Nové stanovy byly nahrány na web a dnes dojde ve spolupráci se Spolkem k nápravě věci, aby všechny úkony byly v souladu s předpisy.

      Ing. Jiří Kyliánek (ředitel školy)

  • Šárka Gabrielová napsal:

   Děkuji za odpověď,pane řediteli! Určitě nebylo mým záměrem rozpoutat nějaké slovní přestřelky… Zajímalo mě konkrétní využití prostředků (některé školy zveřejňují na svých stránkách detailní přehled hospodaření takovýchto stdružení a la SRPŠ) a ty asi, když nejsem mezi zástupci, nezjistím. Předpokládám, že bližší informace bych v případě zájmu získala od zástupce naší třídy. Děkuji tedy ještě jednou.

   • ZŠ Kamenka napsal:

    Dobrý den, nemáte zač, je mi jasné, že chcete mít přehled o využití finančních prostředků, které rodiče poskytují prostřednictvím „Spolku“ (to je naprosto v pořádku a plně to chápu a respektuji). Jinak veškeré finance resp. jejich použití schvalují zástupci jednotlivých tříd na schůzce „Spolku“ a vše je zapsáno v zápise o schůzce (poslední zápis se připravuje včetně výroční zprávy). Škola pouze čerpá to co bylo schváleno resp. nakoupí škola a nechá proplatit (schválené položky). Informace Vám určitě poskytne Váš zástupce ze třídy, ne vždy jsou ale všichni přítomni (na nepřítomné musí tlačit rodiče z dané třídy, aby se aktivně účastnili jednotlivých schůzek spolku – zpravidla vždy před třídními schůzkami).
    Přeji hezký den, Kyliánek

 2. MP napsal:

  Prosím o aktualizaci informací ohledně sdružení rodičů. V předshihu – kdy a kde se schůzky konají (aby kdo chce se mohl zúčastnit), jakého výsledku se dosáhlo, co se za nakoupené peníze koupilo atp. Děkuji. MP

 3. ZŠ Kamenka napsal:

  Váš komentář byl předán vedení školy k vyjádření. Dotazy, názory, podněty lze podat také na této stránce http://www.kamenka-celakovice.cz/vase-nazory/ popřípadě formou komentářů zde, veškerá diskuze a komentáře jsou moderovány.

 4. Milan Remeš napsal:

  Velmi bych jako zástupce třídy 4.B ve Sdružení rodičů uvítal, kdyby existovala nějaká „schránka“ (adresa, email), kam by bylo možno posílat podněty ohledně Sdružení rodičů, jeho činnosti atd. Schránka, která by byla přístupná také vedení školy a vedení Sdružení, aby se tyto k nim vůbec dostaly. V tuto chvíli není ani kam se na Sdružení nebo vedení školy obrátit (email), i když jsem se možná jen špatně díval. S úctou, Milan Remeš.

Napsat komentář