• Technická univerzita v Liberci
  • CMC Graduate School of Business o.p.s., Nám. 5. Května 2, Čelákovice 250 88
  • MěDD Čelákovice– dopravní výchova, zdravý životní styl, aktuální akce, – většinou 1. stupeň
  • MěK Čelákovice– využití nabídek besed pro třídy, pravidelně dochází též školní družina – čtenářský kroužek
  • PhDr. Zdena Kašparová, PP Praha – primární prevence (3. – 9. roč.)
  • JuDr. Karel Kašpar – Právní odpovědnost žáků ( 3. – 9. roč.)
  • SOU TOS – využití nabídky technické výchovy v dílnách SOU

Napsat komentář