Termíny třídních schůzek a pedagogických rad

Třídní schůzky
5.9.2017 (1.ABC), 12.9. (I. a II. stupeň)
6.12.2017
22.5.2018
23.11.2017 – pro 9. ročníky

Termíny pedagogických rad

Pedagogická rada  Termíny
Zahajovací

28.8.2017

1. čtvrtletí

8.11.2017 (14.15)

Pololetní

23.1.2018 (14.15)

3. čtvrtletí

19.4.2018 (14.15)

Konec roku

20.6.2018 (14.15)

Zápis do 1. tříd 5.4 – 6.4. 2018