3.C

Angličtina:
Short answers

Na přání rodičů vkládám další PDF – skeny stránek z učebnice Prv:Týdenní plán 23.3. 27.3. 2020

3C-Tydenni plan-23-27_03_2020

Plán si stáhnete, když kliknete na tento odkaz. Jakmile se vám zobrazí týdenní plán, aktivují se veškeré odkazy v něm uvedené. Po kliknutí na ně se Vám otevře konkrétní cvičení. V případě nejasností mě prosím kontaktujte.

 

Oprava nefunkčních hypertextových odkazů:

 Příklady

Doplněný odkaz, ve kterém části chyběly, převedený do PDF (listujte šipkami vlevo dole):

Vlastnosti rostlin

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Frantálová

 

18. 3.

Na Vaši žádost vkládám PDF soubory k Prv:

Vzduch, půda

Teplo, světlo

Obě kapitolky jsme prošli ve škole, ale už jsme témata nestihli zopakovat. Můžete si přečíst.

 

17. 3.

K Prv: Jednou maminkou jsem byla upozorněna, že problém s Novou školou online může být způsoben prohlížečem. Dnes se mi povedlo připojit přes Google Chrome, prý funguje

i Firefox.  Pokud se Vám to také podaří, můžete vyhledat Prvouku pro 3. ročník (Člověk a jeho svět) a děti si mohou přečíst str. 31.  Poté se vrhneme na živou přírodu, kterou

v učebnici najdete od str. 36. Pokud by měl někdo technický problém, ozvěte se, naskenuji stránky z učebnice a vložím jako obrázek.

Ještě bych Vás moc chtěla poprosit, zda byste mi mohli přes WA / mail / SMS napsat rychlou zprávu, zda jste všichni našli tuto stránku a čtete ji. Zpětnou vazbu mám pouze od pár rodičů (což neberte jako výtku:-),  spíš se od Vaší reakce potřebuji odpíchnout, případně někoho obvolat apod. Je možné, že doma pobudeme i déle než měsíc, jaro bude v plném proudu a děti by šly z „prázdnin“ rovnou na ty další. Neměli bychom úplně ustrnout na místě.

Děkuji a přeji Vám fajn strávené dny v kruhu rodinném:-)

MF

 

16. 3.

Ještě rychlá informace: každé dopoledne na ČT2 probíhá vysílání ÚčíTelka – od cca 10:00 vždy vysílání pro třeťáky. Dnes jsem to neviděla, ale prý je to kvalitně udělané.

Můžete vyzkoušet;-)

 

Prv

Probírali jsme neživou přírodu. Vkládám odkaz na pěkné video o koloběhu vody:

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

V rámci opakování ještě můžete zhlédnout skvěle udělané video o Sluneční soustavě. Škoda, že jsem ho nenašla dřív:-)

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

A zde jsem si vypůjčila souhrnné zopakování, co by děti měly umět o podmínkách života na Zemi:

file:///C:/Users/NTB%20008/Downloads/VY_32_INOVACE_02_Koc%C5%AFrkov%C3%A1_Podm%C3%ADnky_%C5%BEivota_na_Zemi.pdf

 

Následuje učivo o živé přírodě. Bohužel  jsem dětem neprozřetelně nenabalila učebnice domů. Zkoušela jsem se přihlásit na Novou školu online, ale buď je systém přetížen, nebo došlo k chybě, zkrátka se mi to nepodařilo. Součástí živé přírody se máme zabývat rostlinami, houbami (velice okrajově) a živočichy (pouze obratlovci), závěrem ještě člověkem z fyziologického hlediska + péčí o zdraví. Zvláště poslední části jsme si v posledních dnech užili vrchovatě:-) Budu moc ráda, když budete s dětmi listovat dětskými encyklopediemi. 

Doporučuji Vám seriál Byl jednou jeden život na youtube.com.

 

Dobrovolný úkol: při povolených zdravotních procházkách do přírody děti mohou fotit první jarní květiny (samozřejmě můžete využít i kvetoucí zahrady), doma si je vyhledat

v encyklopedii / na internetu a obrázky pojmenovat.  Výsledek mi buď můžete poslat v e-podobě na mail, nebo vytisknout a odevzdat, až se školní brány opět otevřou:-) V obou případech snahu odměním!

 

13. 3.

Některá nakladatelství uvolnila online k přečtení všechny řady učebnic. Můžete využít těchto odkazů:

FRAUS:

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Nová škola:

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

 

Doporučená práce do 20. 3. 2020

ČJ

Trénujte řady VS po B, L, M, dobře udělaná doplňovací cvičení najdete online na stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/ – do vyhledávání zadejte „vyjmenovaná slova“, vyberte kombinaci po B, L, M

Dokončete pracovní sešit 1. díl. Je dobré se soustředit na problematické dvojice slov:

být / bít (+odvozená), mýt / mít, mlýn /mlít,  blýskat se / blízko… 

V blízké době sem vložím ještě krátké tréninkové diktáty. Jejich psaní není povinné. Pokud byste s dětmi diktát / přepis psali, využijte sešit ČJ školní, aby jejich práce nezapadla:-)

Před volnem jsme trénovali poznávání podstatných jmen. Děti by je měly umět poznat ve větě (podtrháváme rovnou čarou). Určujeme číslo a rod (zatím jen u zřejmých a jednoznačných pods. jmen, ne hromadná, pomnožná). Poznáváme i typické předložky, trénujeme skloňování pods. jmen změnou předložky (brzy se nám to bude hodit u pádů):

v lese, do lesa, nad lesem, za lesem, u lesa…  Výsledkem by mělo být i to, že děti nepíší předložku dohromady se slovem.

 

PS

Dokončete písanku 1. díl

Velké S / Š jsme stihli, dětem se povedlo, takže v L, Z by neměl být problém. Spodní klička by měla být ležatá (jako rybička).

Největší kámen úrazu je x, X – začíná odspoda zleva – 1. tah, poté odshora 2. tah, na který napojujeme další písmeno. Velké X se kříží v půlce výšky (na pomocné lince). 

Velké D – pozor, aby byl šneček kousek od nožičky (podobně jako u T) a písmeno se moc neroztáhlo do šířky

Rychlokurz e-psaní je zajímavá zkušenost:-) 

 

M

Dokončete str. 7 v PS. Trénujte řadu měsíců, je to opakování, děti by měly znát z loňska. Postupně by si měly zapamatovat, který měsíc má kolik dní + mít záchytné body:

Kdy: 

jsou letní prázdniny?

slavíme nový rok? 

jsou Vánoce?

Které měsíce jsou jarní, letní… Ve kterém měsíci začíná podzim…? Charakteristika jednotlivých měsíců, změny v přírodě apod.  Neplést si pojmy roční období a měsíc. Postupně se učíme, který měsíc má které řadové číslo (květen – 5.). Čímž máme trochu vystaráno i v prvouce:-)

PS str. 8, 9  – úvod do učiva rozšíření početní relace do 1000 jsme stihli před jarními prázdninami. Věřím, že v tom nebude problém. 

Trénujte násobilku, písemné sčítání a odčítání.

Online procvičování: 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nazvy-utvaru-1-uroven/878

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/106

 

AJ

Fráze I like (počitatelná podstatná jména v mn. čísle, nepočitatelná v jednotném):

I like apples. (mn číslo – bez členu) X I like chocolate (nepočitatelné – jedn. číslo, rovněž bež členu).  Toto už jsme zvládli, dětem tvoření vět šlo.

I don’t like … zápor

Zkuste natrénovat otázku Do you like … ? a rychlou odpověď: Yes, I do. / No, I don’t. 

Učebnice str. 27

Přidejte si do slovníčku: MUSHROOMS, OLIVES, PEPPERS + trénujte stávající slovní zásobu – vyslovovat i psát

Bezvadné video doporučené kolegyněmi angličtinářkami (pro rodiče milující afektovaný projev to bude zážitek:-))):

Steve and Maggie, Fruit for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8
(https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8)

A jednoduchá písnička na závěr:

Super simple songs: Do you like … 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
(https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk)

 

Na PRV pracuji, brzy dodám.

Všem přeji klidné dny, M. Frantálová.

 

 

12.  3. 

Vážení rodiče,

vzhledem k nově vzniklé situaci s Vámi nyní budu komunikovat touto cestou. Nevíme, jak dlouho uzavření škol potrvá, proto děti dostaly většinu pracovních sešitů s sebou domů.  Prosím, pokud jste ještě nepotvrdili Vaše přístupové údaje do „Iškoly“, co nejdříve tak učiňte. Vedení školy na maily posílá aktuální důležité informace.  Průběžně sledujte stránky školy, tuto stránku naší třídy a svůj kontaktní mail.

V nejbližších dnech zde najdete náměty k opakování a odkazy na webové portály. Děti by měly nadále hlasitě číst (kontrolujte porozumění textu), trénovat vyjmenovaná slova po B, L, M a násobilku.

Všem přeji pevné zdraví a pokud možno klidné dny.

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Frantálová