Adopce na dálku

Od roku 2004 podporovala naše škola 2 guinejské děti ve vzdělání malým každoročním darem. Nyní jedno dítě již ukončilo vzdělání ve své zemi. Děti nám pravidelně posílají informace o svém prospěchu a máme možnost sledovat, jak rostou. Tu možnost máte i Vy všichni na těchto adresách. Jsou kdykoliv k dispozici. Máme radost, že pomáháme tam, kde je třeba. Můžete pomoci i Vy.

Maida Shamim Mohammed

Uzavřeli jsme opět smlouvu pro další pomoc africkým dětem se společností Centrum dialog a adoptovali jsme na dálku holčičku, dívka v 11 letech. Maida Shamim Mohammed byla naší školou adoptována v roce 2017.

Město, čtvrť: Nairobi, Kibera
Země: Kenya
Matka: Malasen Nassur, nar. 1975, žena v domácnosti
Otec: Mohamed Ibrahim, nar. 1972, hlídač
 
Popis situace:
Maida má pět sourozenců. Její otec je hlídač a matka nepracuje a stará se o děti a domácnost. Pro Maidu hledáme někoho, kdo by jí zajistil dostatek financí na pravidelnou studijní docházku.

ADOPCE NA DÁLKU