Ankety školy

Ankety školy

Průzkum pro rodiče (anketa)

Měla by škola zakoupit školní licenci (zatím na jeden rok) do projektu (webových stránek) www.umimeto.org pro moduly „český jazyk“, „anglický jazyk“, „matematika“, „umíme programovat“. Prostudujte si prosím odpovědi na běžné otázky tzv FAQ viz https://www.umimeto.org/faq. Školní licence stojí cca 13.000, Kč. Z důvodů mimořádných opatření jsme ochotni licenci zakoupit a v případě, že se osvědčí, dále prodloužit nebo dokoupit i jiné moduly.

Výsledky ankety:

Sběr dat ukončen.

Počet hlasujících RODIČŮ - 122

5.A 14rodičů14%
4.A 10rodičů10%
6.C 10rodičů10%
5.B 9rodičů9%
4.C , 6.B 8rodičů8%
4.B , 6.A , 6.D 6rodičů6%
2.C , 7.B , 8.B 5rodičů5%
5.C , 9.C 4rodičů4%
8.A , 9.A 3rodičů3%
1.A , 1.C , 2.A , 3.A, 3.B, 7.A, 9.B 2rodičů2%
2.B, 3.C 1rodičů1%
  • ANO
  • NE
  • JE TO JEDNO
  • NEVÍM

Výběr modulů

Český jazyk 95%95%
Anglický jazyk 92%92%
Matematika 95%95%
Programování 57%57%
Jiné - dohromady vždy po jednom hlasu 12%12%

Na základě výsledků ankety škola zakoupí licence na ČJ, M, AJ a Programování. Ostatní moduly nezískaly potřebný počet hlasů. Všem rodičům, kteří hlasovali moc děkuji za účast v této anketě.

Ing. Kyliánek Jiří

Vizualizace nové přístavby (fotografie z projektové dokumentace)