Covid – opatření do 30.6.2021

Aktuální informace školy k epidemiologické situaci a opatření ředitele školy

14.06.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 14. června 2021 č. 33

2021_06_14_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_33

 

07.06.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 07. června 2021 č. 32

2021_06_07_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_32

 

30.05.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 30. května 2021 č. 31

2021_05_30_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_31

 

17.05.2021 – Informace ředitele školy

Informace pro rodiče
Citace MŠMT: „Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.“
 
Čestné prohlášení ke stažení na webu školy viz https://www.kamenka-celakovice.cz/Cestne-prohlaseni-rodice.pdf
 

 

17.05.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 17. května 2021 č. 30

2021_05_17_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_30

 

13.05.2021 Provoz školy od 17.5.2021

Vážení rodiče, učitelé a žáci,
od 17. 5. 2021 se vrací výuka ve škole do normálu. Třídy se nebudou po týdnu střídat, učit se bude podle rozvrhů jednotlivých tříd. V pondělí budou žáci pravidelně testováni, povinná je zdravotnická rouška nebo respirátor. Tělesná výchova bude probíhat na venkovním hřišti bez ochrany dýchacích cest, při hudební výchově se nebude zpívat jen poslouchat hudba.

Obnovuje se činnost ranní družiny od 6:30 hodin (vchod dřevěnými vrátky vlevo od hlavního vchodu), zde proběhne hned po příchodu testování dětí.

Pro všechny děti, které jsou registrované v systému STRAVA.CZ budou automaticky tyto obědy přihlášeny (kdo oběd chtít nebude, musí se sám odhlásit). Ostatní rodiče (platící hotově apod.) si musí stravu nahlásit předem u vedoucí školní jídelny.

Na normální školní dny se všichni těšíme!

Vedení školy

 

 

11.05.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 11. května 2021 č. 29

2021_05_11_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_29

 

07.05.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 7. května 2021 č. 28

2021_05_07_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_28

 

30.4.2021 Informace k provozu škol od 3.5.2021

Vážení rodiče,
od 3.5. 2021 nastupují dle pokynů MŠMT třídy 2. stupně rotační výukou, tedy týden prezenčně, týden distančně. Začínáme 6. a 8. ročníky, žáci budou dvakrát týdně testováni antigenními testy (pouze v prvním týdnu nástupu, při další rotaci už pouze jednou – v den nástupu). Od 10.5.2021 nastupují prezenčně 7. a 9. ročníky. Pokud žák nebude přítomen v den testování, bude testován v den, kdy přijde do školy. Venkovní tělesná výuka je povolena, při výuce jazyků budou zachovány homogenní skupiny.

Těšíme se na Vaše děti a děkujeme za pochopení.

 

30.04.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 29. dubna 2021 č. 27

2021_04_29_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_27

 

25.04.2021 Informace k provozu školy od 26.4.2021

 

 

12.04.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 12. dubna 2021 č. 26

2021_04_12_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_26

 

11.04.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 11. dubna 2021 č. 25

2021_04_11_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_25

 

07.04.2021 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 6. dubna 2021 č. 24

2021_04_06_Krizovy_stab_mesta_Celakovic_usneseni_24

 

07.04.2021 Informace k provozu školy od 12.4.2021

 

2021_04_07_Informace_na_web_Návrat dětí I. stupně 12.4.2021

Ing. Jiří Kyliánek (ředitel školy)

 

Instruktážní video: