eOMLUVENKA

Online omlouvání žáků z výuky

eOMLUVENKA

Na stránce informačního systému EDUPAGE (každý zákonný zástupce obdržel přihlašovací údaje) je možné omluvit nepřítomnost svého dítěte ve výuce. Toto sdělení bude zasláno třídnímu učiteli a slouží pouze jako prvotní informace o absenci žáka (nahrazuje např. telefonát rodičů). Po návratu žáka do školy musí být absence podložena omluvenkou v omluvném listě podle platných zásad školního řádu. (elektronické omluvenky prostřednictvím EDUPAGE připravujeme).