Pro Vaše dotazy

Telefonní kontakty

Telefon  +420 326 990 212 (sborovna 2. stupeň)
Telefon  +420 326 990 214 (kabinet 2. stupeň)
Telefon  +420 731 500 875 (mobil – kancelář)
Telefon  +420 732 245 942 (mobil – jídelna)
Telefon  +420 326 990 216 (pevná linka – Stará Kamenka – I. stupeň)
Telefon  +420 326 990 221 (pevná linka – Stará Kamenka – I. stupeň)
Detašovaná pracoviště 
Telefon CMC (3.BC, 4.B)  +420 775 264 235 (společný mobil pro rodiče)
Telefon ZŠ Komenského  +420 775 264 538 (společný mobil pro rodiče)
Školní družina
Telefon ZŠ Komenského +420 737 038 407
Telefon ZŠ Kamenka +420 739 633 713

Kontakty - pedagogický sbor

Ředitelství

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ředitel školy
Ing. Jiří Kyliánek
Zástupkyně pro I. stupeň
Mgr. Pavla Kučerová
Zástupkyně pro II. stupeň
Mgr. Ivana Sekyrová
Vedoucí školní družiny
Kateřina Dobšovičová
Vedoucí školní jídelny
Marie Stehlíková
Sekretariát a účetní
Miroslava Soukupová
Sekretariát a ekonomika
Jana Nováková
Hlavní vchod - školník
Recepce

Kontaktní údaje školy

Základní škola:
Název školy: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice, příspěvková organizace
Adresa: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 250 88 Čelákovice
RED-IZO : 600052141
IZO : 108003906
ID: m8xmkhx
IČ: 43752047
DIČ: CZ-43752047

Zřizovatel školy:
Město Čelákovice / Městský úřad Čelákovice
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice
Telefon: Podatelna/ústředna: +420 326 929 111/ +420 326 929 101
Email: mu@celakovice.cz
WEB: www.celakovice.cz

Bankovní spojení: KB 19–6055430267/0100
Variabilní symboly:
999666 – školní družina
3333 – ozdravný pobyt (Školy v přírodě)
7777 – lyžařský výcvik
2222 – cyklistický kurz
Platby obědů:  Variabilní symbol Vám byl přidělen při přihlášení stravy
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte a třída

GPS: Loc: 50°9’48.755″N, 14°45’10.433″E
Úřední hodiny: 07:30 – 15:30 hodin

Hlavní emailové kontakty

E-mail (ředitel) reditel@kamenka-celakovice.cz
E-mail (zástupkyně) zastupkyne@kamenka-celakovice.cz
E-mail (podatelna – informace) skola@kamenka-celakovice.cz
E-mail (školní jídelna) jidelna@kamenka-celakovice.cz
E-mail (družina) druzina@kamenka-celakovice.cz
E-mail (pověřenec) poverenec@kamenka-celakovice.cz
E-mail (admin www) admin@kamenka-celakovice.cz
E-mail (školská rada) skolskarada@kamenka-celakovice.cz
E-mail (spolek rodičů pro kamenku) spolek@kamenka-celakovice.cz