Pro Vaše dotazy prosím využijte emailové adresy a telefony.

Telefonní kontakty

Telefon  +420 326 990 244 nebo 266 (pevná linka – sekretariát)
Telefon  +420 326 990 223 (pevná linka – recepce – hlavní vchod)
Telefon  +420 326 990 231 (pevná linka – sborovna I. stupeň)
Telefon  +420 326 990 212 (pevná linka – sborovna 2. stupeň)
Telefon  +420 326 990 214 (pevná linka – kabinet 2. stupeň)
Telefon  +420 326 990 220 (pevná linka – jídelna)
Telefon  +420 732 245 942 (mobil – jídelna)
Telefon  +420 326 990 216 (pevná linka – Stará Kamenka – I. stupeň)
Telefon  +420 326 990 221 (pevná linka – Stará Kamenka – I. stupeň)
Školní družina
Telefon   +420 326 990 225 – zelené oddělení
   +420 326 990 228 – oranžové oddělení
   +420 326 990 213 – červené oddělení
   +420 326 990 226 – modré oddělení
   +420 326 990 255 – žluté oddělení
   +420 326 990 282 – fialové oddělení
  +420 326 990 251 – bílé oddělení

Kontakty - pedagogický sbor

Ředitelství

ZŠ Čelákovice_Jiří Kyliánek_2
Ředitel školy
Ing. Jiří Kyliánek
Zástupkyně pro I. stupeň
Mgr. Pavlína Kučerová
Zástupkyně pro II. stupeň
Mgr. Lenka Šudová
Vedoucí školní družiny
Hana Salamánková
Vedoucí školní jídelny
Marie Stehlíková
Asistentka - vedení školy
Veronika Hrubá
Hlavní vchod - školník
Recepce

Kontaktní údaje školy

Základní škola:
Název školy: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice, příspěvková organizace
Adresa: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 250 88 Čelákovice
RED-IZO : 600052141
IZO : 108003906
ID: m8xmkhx
IČ: 43752047
DIČ: CZ43752047

Zřizovatel školy:
Město Čelákovice / Městský úřad Čelákovice
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice
Telefon: Podatelna/ústředna: +420 326 929 111/ +420 326 929 101
Email: mu@celakovice.cz
WEB: www.celakovice.cz

Bankovní spojení: KB 19–6055430267/0100
Variabilní symboly:
999666 – školní družina
Ozdravný pobyt (Školy v přírodě) – poskytnou třídní učitelé
7777 – lyžařský výcvik
2222 – cyklistický kurz
Platby obědů:  Variabilní symbol Vám byl přidělen při přihlášení stravy
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte a třída

GPS: Loc: 50°9’48.755″N, 14°45’10.433″E
Úřední hodiny: 07:30 – 15:30 hodin

Hlavní emailové kontakty

E-mail (ředitel) reditel@kamenka-celakovice.cz
E-mail (zástupkyně) zastupkyne@kamenka-celakovice.cz
E-mail (podatelna – informace) skola@kamenka-celakovice.cz
E-mail (školní jídelna) jidelna@kamenka-celakovice.cz
E-mail (družina) druzinka@kamenka-celakovice.cz
E-mail (pověřenec) poverenec@kamenka-celakovice.cz
E-mail (admin www) admin@kamenka-celakovice.cz
E-mail (školská rada) skolskarada@kamenka-celakovice.cz
E-mail (spolek rodičů pro kamenku) spolek@kamenka-celakovice.cz
E-mail (SCHRÁNKA DŮVĚRY) duvera@kamenka-celakovice.cz