Individuální konzultace v rámci prevence rizikového chování

Diskuze pro rodiče v rámci prevence rizikového chování

Individuální konzultace – prevence

Primární prevence rizikového chování.

PaedDr. Zdeňka Kašparová, a JUDr. Karel Kašpar

Individuální konzultace

Vážení rodiče,

v úterý 21.05.2019, kdy probíhají třídní schůzky ( na 1. st. od 16:00 hod., na 2. st. od 17:00 hod.), máte možnost využít individuálních konzultací s PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem v rámci CELOMĚSTSKÉHO PROJEKTU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Neváhejte využít této možnosti,  pokud vnímáte jakýkoliv problém se svým  dítětem. Od 16.30 Vám budou k dispozici pro individuální konzultace.

Tyto individuální konzultace nahradí tradiční besedy s Kašparovými, o které mělo zájem velmi málo rodičů. Věříme, že individuální konzultace budou pro Vás přínosnější i příjemnější.

Na základě kvalitní pedagogické diagnostiky lze včas podchytit příznaky možného rizikového chování a využít specifických pedagogicko-psychologických metod a forem práce k jeho předcházení a minimalizaci případných projevů.

Štítky

Zanechte nám Váš názor na událost

2019-5-21 16:30 2019-5-21 20:00 Europe/Prague Individuální konzultace – prevence Individuální konzultace s PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem. Kostelní 457, 250 88 Čelákovice
Přidat do kalendáře
Do akce jste již vstoupil.
×
Děkuji! Do akce jste se připojili.
×