Událost

Seznamte se s podrobnostmi projektu

Prevence rizikového chování

Město Čelákovice již dlouhodobě realizuje a financuje ve spolupráci s různými institucemi řadu aktivit zaměřených na potírání a minimalizaci výskytu patologických jevů. Vzhledem k jejich roztříštěnosti je složité vyhodnocovat jejich efektivitu. Chybí přehled, který by umožňoval sledovat alespoň základní penzum poskytovaných informací a získávaných kompetencí cílových skupin v oblasti prevence rizikového chování.

Primární prevence rizikového chování.

PaedDr. Zdeňka Kašparová, a JUDr. Karel Kašpar

Obsahové zaměření projektu

Obsahové zaměření projektu je charakteristické snahou motivovat děti a mladistvé k minimalizaci projevů rizikového chování,k pozitivnímu přístupu k životu a ke zdravému životnímu stylu.Projekt rovněž akceptuje významnou roli rodičů a široké rodiny ve výchově dětí. Vytváří podmínky pro získání nezbytných informací a znalostí rodičů při hodnocení rizikovosti jednání svých dětí, při správné a efektivní „rodičovské“ reakci. Umožňuje v rámci dalšího vzdělávání pedagogů napomáhat vytvářet podmínky pro jejich připravenost a správnou reakci na nové situace, se kterými se setkávají ve vzdělávacím procesu. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti výstupů projektu je nezbytné neustále vzdělávat a školit pedagogické pracovníky v oblastech diagnostiky, řešení rizikového chování a v možnostech preventivního působení na žáky.

Na základě kvalitní pedagogické diagnostiky lze včas podchytit příznaky možného rizikového chování a využít specifických pedagogicko-psychologických metod a forem práce k jeho předcházení a minimalizaci případných projevů.

Zanechte nám Váš názor na událost

2018-3-27 8:00 2018-4-6 13:00 Europe/Prague Prevence rizikového chování Primární prevence v rámci projektu zřizovatele města. ZŠ Kostelní 457, 250 88 Čelákovice
Přidat do kalendáře
Do akce jste již vstoupil.
×
Děkuji! Do akce jste se připojili.
×