Proslulé výroky učitelů

Proslulé výroky našich učitelů - pobavte se s námi

Ona vlastně přišla na vyučování a tím porušila školní řád.

Je to strašný, ale na tělocvik choděj.

Vyrušuje na hodině. Úmyslně nesprávně napovídá!

Dneska budu rodit hory.

K obědu jsou hovězí knedlíky.

Zápis úrazu: „Ruka byla chlazena a po neodcházející bolesti byla odvezena na polikliniku do Brandýsa.“

„Necháme projít hlavy.“

„Teď mi volala, že tady bude minulý čtvrtek.“

„Ten vlak, kterým jeli, tak jim ujel.“

„Čůral mimo vymezený prostor!“

„Kdyby paní doktorka nebyla přesvědčená, že patří do zvláštní školy ….“

„Plnit ředitele a příkazy zástupce.“

„Děkuji za konec hlášení.“

„Stoj o hlavě, běhání dokola.“(zápis v třídní knize)

„Včera jsem byla dva prášky.“

„Paní učitelka se támhle množila.“

„Kam jedeš včera ?“

„Žák neplní povinnosti třídního učitele.“

„Seznámím vás s organizací školního roku 89/99.“

„Z těch, co jsme tady, nás nepude dvě.“

„Přívlastek neschopný.“

„Milé děti, vítám vás tady. Těšila jsem se na vás celou prázdninu.“

„Máš opilé krychle.“

„Jsem z toho nějaká roztřepená.“

„Je spousta židlí, které jsou vařené.“

„No když si takle dovolujou… a eště písemně.“

„Operovali jí vedlejší nohu.“

„Já se ho musím zastat, protože tuhle dával tak pozor a měl velký zájem. Probírali jsme trestní právo… . Ptal se, jestli ve vězení dostávají důchod.“

„Je velice nenápadnej, ale jak jde vo žrádlo, tak musí bejt první.“

„Musí na to být nadřízené orgány…. naštěstí tady nic takového nemáme.“

„Lepší jim říct, že je všechno jedovatý, nebo ať to přinesou, když si chtějí kousnout.“

„Postrádáme tady pana Borišina, kterého snad dorazí.“

“ ….školská inspekce, školský úřad, ředitel školy, ale týká se to i nás lidí … .“

„Když nebudeme všichni ty děti táhnout za jeden provaz… .“

„Bylo naděleno upomenutí.“

„Po té ráně jsem ztratil pojem o pojmech.“

„Výchovná a kulturní činnost, to jsou ty naše hospody.“

„Pracovní doba bude 40 hodin týdně. Nezapočítávají tu půlhodinu, takže tam nebude ta přestávka na práci!“

„V devítkách budou dvě skupiny tělocviku – holky a dívky.“

„Škola jako taková, chodíme do BIOSky z tohohohletoho stranou vchodu.“

„Den slovanských zvěrozvěstů.“

„Zaměstnavatel se musí starat o vzdělávání nových zákonů.“

„Já mu volala a ten tatínek civěl v telefoně… .“

„Bude se konat fyzická olympiáda, takže je to pro fyzikáře.“

„Začal mít nějaké psychomotorické obtíže. Teď jim začal i tikat.“

„Babička mě lámala přes telefon …“

„Žádají a prosejí vás …“

„Nechávám malovat v Kamence spodní přízemí, horní ne.“

„Máme tu dvě nové tabule. Deset let se na ně nebude sahat.“

„…musíme je předat rodičům zdrávi a živi.“

„Dělejte si dopředu, tam vzadu !“

„Jestli chce z tělocviku lepší známku, tak ať se víc hlásí !“

„Já když se vidím na fotce, tak vidím, jak mám křivý přední nohy.“

„Já jí pětku zadarmo nedám !“

“ … já třeba v devítce beru drogy…“

„Musíme být zdravotně nezávadní, když pracujeme s dětmi.“

„Nevím, jak je to s náušnicema, jestli si už někdo utrh‘ oko.“

„Děti do těch hrobek lezly a nosily různé součásti nebožtíků.“

„Já jsem se to snažil desinfikovat, bohužel jsem jednu lebku rozvařil na mejdlo.“

„Normálně jsem přišla s vážným úsměvem na rtech.“

„Jestli jim dovolíme skejty, musíme jim vyčlenit nějakou mísu (místo).“

„Tomáš se neumí válet tak urputně.“

„Víš, co to je vytáhnout matku od flašky láhve.“

Proslulé výroky učitelů