Počty zaměstnanců

  • Pedagog
  • Asistent pedagoga
  • Vychovatelky
  • Správní zaměstnanci

Ředitel školy

Ve škole působím jako učitel již 11 let a poznal jsem, že porozumění a vztahy mezi žáky, vyučujícími, vyučujícími a žáky, vyučujícími a rodiči zaujímají v naší škole vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu. Školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese název „Škola vzájemného porozumění„. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci se specifickými vzdělávacími potřebami i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Pedagogický sbor

Emailová adresa všech učitelů ve tvaru (vše malým písmem, bez háčků a čárek, mezi jménem a příjmením je tečka):

jmeno.prijmeni@kamenka-celakovice.cz

 

Zařazení Jméno a příjmení Vyučuje Kontakt Kabinet
Vedení školy
Ředitel školy Ing. Jiří Kyliánek   +420 326 990 222 Kancelář ředitele školy
Zástupkyně ředitele pro I. stupeň Mgr. Pavlína Kučerová   +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Zástupkyně ředitele pro II. stupeň Mgr. Ivana Sekyrová   +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce Mgr. Zuzana Libánská   +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP nová Kamenka
Speciální pedagog Mgr. Irena Vojáčková    +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Kariérový poradce Mgr. František Šturma   +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP nová Kamenka
Školní metodik prevence Mgr. Ivana Sekyrová   +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Třídní učitelé
Třídní učitelka Mgr. Michaela Staříková 1.A +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka Mgr. Naděžda Černá 1.B +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Pražanová 1.C +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka Mgr. Lenka Klosová 2.A +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka Mgr. Jindra Chourová 2.B +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka  Mgr. Petra Schneiderová 2.C +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka  Mgr. Magdaléna Zittová 3.A +420 326 990 213 Detašované pracoviště CMC a.s.
Třídní učitelka  Mgr. Michal Urban 3.B +420 326 990 213 Detašované pracoviště CMC a.s.
Třídní učitelka  Mgr. Michaela Frantálová 3.C +420 326 990 213 Detašované pracoviště CMC a.s.
Třídní učitelka Štěchová Taťána 4.A +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Třídní učitelka  Bc. Hana Kuklová 4.B  +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Třídní učitelka  Mgr. Zdeňka Švarcová 4.C +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Třídní učitelka Mgr. Irena Vojáčková  5.A +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Třídní učitelka  Mgr. Iveta Ceé 5.B +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Třídní učitel Mgr. František Šturma 5.C +420 326 990 212 Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka Mgr. Iveta Holečková 6.A +420 326 990 212 Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Jana Sýkorová 6.B +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka Ing. Kateřina Bačová 6.C +420 326 990 216 Kabinet II. stupeň
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Jarešová 6.D +420 326 990 214 Kabinet II. stupeň
Třídní učitelka  Mgr. Kamila Hířová 7.A  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka Mgr. Jitka Peterová  7.B +420 326 990 214 Kabinet II. stupeň
Třídní učitelka  Mgr. Hana Altmanová 8.A +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Alena Melníková 8.B  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Pavlína Hrušková 8.C  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Jitka Ostenová 9.A  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Zuzana Libánská 9.B  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Lenka Šudová 9.C  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitelé
Učitelka  Mgr. Zuzana Pavlová   +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň
Učitelka  Mgr. Věra Čandová   +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitel Mgr. Viktor Douša   +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitelka  Ing. Klára Havlová   +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitel Ing. Jaroslav Janeček    +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň 
Učitelka  Mgr. Markéta Kalinová   +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitelka Ing. Iveta Nachtmannová   +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Učitelka Ing. Vítězslava Soulková   +420 326 990 221 Kabinet SK vpravo I. stupeň
Učitelka  Ludmila Štemberková   +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň 
Učitelka Bc. Hana Žejdlíková   +420 326 990 221 Kabinet SK vpravo I. stupeň

Asistentky pedagoga

 

Zařazení Jméno a příjmení Třída Kontakt Kabinet
Asistentka pedagoga Jitka Branišová 2.A +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Asistentka pedagoga Martina Skuhravá 2.C +420 326 990 231 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Asistentka pedagoga Hana Salamánková 3.C +420 326 990 231 Detašované pracoviště CMC a.s.
Asistentka pedagoga Veronika Hrubá 4.A +420 326 990 213 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Jana Novotná 4.C +420 326 990 213 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Michaela Šlejmarová 5.A +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Hásová Jitka 5.B +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Dagmar Jirounková 5.C +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Hana Bonhardová 6.B +420 326 990 216 Velká sborovna 1.NP nová Kamenka
Asistentka pedagoga Kateřina Kohoutová 6.D +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Ing. Šenkýřová Eva 7.B +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň stará Kamenka
Asistentka pedagoga Radana Frajerová 9.C +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP nová Kamenka
Asistentka pedagoga Jana Jindřišková 3.A +420 326 990 212 Detašované pracoviště CMC a.s.
Asistentka pedagoga Radka Skalíková 4.B +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň stará Kamenka

Školní družina

Zařazení Jméno a příjmení Oddělení Kontakt Třídy Umístění
Vedoucí školní družiny Kateřina Dobšovičová ZELENÍ +420 326 990 225 Připravujeme ZŠ Komenského
Vychovatelka Anna Kohoutková MODŘÍ +420 326 990 225 Připravujeme ZŠ Komenského
Vychovatelka Hana Salamánková FIALOVÍ +420 326 990 226 Připravujeme ZŠ Komenského
Vychovatelka Gabriela Nespalová ORANŽOVÍ +420 326 990 226 Připravujeme ZŠ Komenského
Vychovatelka Věra Rysová ČERVENÍ +420 326 990 228 Připravujeme ZŠ Kamenka
Vychovatelka Markéta Nedorostová BÍLÍ +420 326 990 227 Připravujeme ZŠ Kamenka

Správní zaměstnanci

Zařazení Jméno a příjmení TÚ / Vyučuje Kontakt Kabinet
Sekretariát školy
Účetní Miroslava Soukupová   +420 326 990 211 Sekretariát školy
Ekonom Barbora Buriánková   +420 326 990 211 Sekretariát školy
Recepce (vstup – školník) Tomáš Janů   +420 326 990 223 Vstupní hala – recepce
Úklid
Uklízečky     +420 326 990 223 Úklid 1.PP – šatny
Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny Marie Stehlíková   +420 326 990 220 Školní jídelna

Kompletní kontakty na naše pracovníky