Počty zaměstnanců

  • Pedagog
  • Asistent pedagoga
  • Vychovatelky
  • Správní zaměstnanci

Ředitel školy

Ve škole působím jako učitel již 9 let a poznal jsem, že porozumění a  vztahy mezi  vyučujícími, vyučujícími a žáky a vyučujícími a rodiči zaujímají v našem  vedle dosažení základů vzdělávání nemalou úlohu. Školní vzdělávací program, podle něhož se naši žáci vzdělávají, nese název „Škola vzájemného porozumění„. Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Pedagogický sbor

 

Zařazení Jméno a příjmení TÚ / Vyučuje Kontakt Kabinet
Vedení školy
Ředitel školy Ing. Jiří Kyliánek CH, INF +420 326 990 222 Kancelář ředitele školy
Zástupkyně ředitele pro I. stupeň Mgr. Pavlína Kučerová M, TV, PŘ +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Zástupkyně ředitele pro II. stupeň Mgr. Ivana Sekyrová ČJ, LIT, VZ +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce pro I. stupeň Mgr. Lenka Klosová   +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Výchovný poradce pro II. stupeň Mgr. Zuzana Libánská   +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP Nová kamenka
Speciální pedagog Mgr. Irena Vojáčková    +420 326 990 2164 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Kariérový poradce Mgr. František Šturma   +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP Nová kamenka
Preventista Mgr. Ivana Sekyrová   +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Učitelé I. stupně a II. stupně
Třídní učitelka Mgr. Jindra Chourová 2.B +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Veselá Chudobová 4.A +420 326 990 221 Stará kamenka – kabinet vpravo
Třídní učitelka Mgr. Lenka Klosová 2.A +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Učitelka Mgr. Pavlína Kučerová M,TV,PŘ +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Třídní učitelka Mgr. Jitka Peterová  5.B, Př,VO,VL +420 326 990 214 Kabinet II. stupeň
Třídní učitelka Mgr. Ludmila Jarešová  9.C, M,VV, VO  +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň 
Učitel Ing. Jaroslav Janeček  F,M +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Jaroslava Burkertová  9.B, F  +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň
Učitelka  Ludmila Štemberková TV, VV  +420 326 990 214  Kabinet II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Kamila Hířová 5.C,ČJ,VV,VO  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Lenka Šudová 7.C,ČJ,D,RJ  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Zuzana Libánská 7.B,AJ,ČJ  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Alena Melníková 6.B,AJ,VO  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitelka  Mgr. Markéta Kalinová AJ  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitelka  Ing.. Klára Havlová AJ,NJ  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Jitka Ostenová 7.A,PŘ,TV  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitel Mgr. Viktor Douša M,INF  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Jana Sýkorová 9.A,NJ,ČJ,VO +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Iveta Holečková 8.B,M,VO  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitel Mgr. František Šturma 8.A,ČJ,HV  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Hana Altmanová 6.A,Z,D +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Učitelka  Mgr. Věra Čandová ČJ,NJ  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Pavlína Hrušková 6.C, M,TV  +420 326 990 212  Sborovna II. stupeň 
Třídní učitelka  Bc. Hana Kuklová 5.A  +420 326 990 216  Kabinet SK vlevo I. stupeň 
Třídní učitelka  Mgr. Petra Schneiderová 2.C +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka  Mgr. Naděžda Černá 1.B +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka  Mgr. Michaela Staříková 1.A +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka  Mgr. Magdalena Zažímalová 1.C +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Třídní učitelka  Mgr. Zdeňka Švarcová 4.B +420 775 264 235 Detašované pracoviště CMC
Třídní učitelka  Mgr. Iveta Ceé 3.B +420 775 264 235 Detašované pracoviště CMC
Třídní učitel Mgr. Michal Urban 3.C +420 775 264 235 Detašované pracoviště CMC
Třídní učitelka Mgr. Irena Vojáčková  3.A +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo II. stupeň
Učitelka Mgr. Iveta Nachtmannová HV +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo II. stupeň
Třídní učitelka Mgr. Kateřina Židlická 4.C +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo II. stupeň
Učitelka Mgr. Vítězslava Soulková AJ +420 326 990 221 Kabinet SK vpravo II. stupeň
Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Pražanová 4.D +420 326 990 221 Kabinet SK vpravo II. stupeň
Učitelka Mgr. Hana Žejdlíková AJ +420 326 990 221 Kabinet SK vpravo II. stupeň
Učitelka Mgr. Ivana Sekyrová ČJ, LIT,VZ, +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň ředitele
Učitel Ing. Jiří Kyliánek CH, INF +420 326 990 222 Kancelář ředitele školy

Asistentky pedagoga

 

Zařazení Jméno a příjmení Třída Kontakt Kabinet
Asistentka pedagoga Barbora Buriánková 9.A +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň Stará Kamenka
Asistentka pedagoga Hana Salamánková 1.C +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Asistentka pedagoga Jitka Branišová 2.A +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Asistentka pedagoga Radana Frajerová 7.C +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP Nová kamenka
Asistentka pedagoga Martina Houdková 8.B +420 326 990 212 Velká sborovna 1.NP Nová kamenka
Asistentka pedagoga Martina Skuhravá 2.C +420 775 264 538 Detašované pracoviště ZŠ Komenského
Asistentka pedagoga Michaela Šlejmarová 3.A +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň Stará Kamenka
Asistentka pedagoga Jana Novotná 3.A +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň Stará Kamenka
Asistentka pedagoga Mgr. Evženie Linhartová 5.C +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň Stará Kamenka
Asistentka pedagoga Kateřina Kohoutová 4.D +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň Stará Kamenka
Asistentka pedagoga Dagmar Jirounková 3.B +420 775 264 235 Detašované pracoviště CMC
Asistentka pedagoga Ing. Šenkýřová Eva 5.B +420 326 990 216 Kabinet I. stupeň Stará Kamenka

Školní družina

Zařazení Jméno a příjmení Oddělení Kontakt Třídy Umístění
Vedoucí školní družiny Kateřina Dobšovičová ZELENÍ +420 737 038 407 Třídy 2.A, 2.B ZŠ Komenského
Vychovatelka Mgr. Petra Schneiderová ŽLUTÍ +420 737 038 407 Třída 2.C ZŠ Komenského
Vychovatelka Hana Salamánková FIALOVÍ +420 737 038 407 Třídy 1.C, 2.A ZŠ Komenského
Vychovatel/ka Martina Skuhravá, Matěj Dobšovič MODŘÍ +420 737 038 407 Třída 1.B ZŠ Komenského
Vychovatelka Gabriela Nespalová ORANŽOVÍ +420 737 038 407 Třídy 1.A, 2.A ZŠ Komenského
Vychovatelka Věra Rysová ČERVENÍ +420 739 633 713 Třídy 3.B, 3.C ZŠ Kamenka
Vychovatelka Markéta Nedorostová BÍLÍ +420 739 633 713 Třídy 3.A, 3.B ZŠ Kamenka

Správní zaměstnanci

Zařazení Jméno a příjmení TÚ / Vyučuje Kontakt Kabinet
Sekretariát školy
Účetní Miroslava Soukupová   +420 326 990 211 Sekretariát školy
Ekonom Jana Nováková   +420 326 990 211 Sekretariát školy
Recepce (vstup – školník) Tomáš Janů   +420 326 990 223 Vstupní hala – recepce
Úklid
Uklízečky     +420 326 990 223 Úklid 1.PP – šatny
Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny Marie Stehlíková   +420 326 990 220 Školní jídelna

Kompletní kontakty na naše pracovníky