ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Právní vymezení

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. a potřebami vyplývajícími z požadavků inkluzivního vzdělávání ve škole pracuje tým odborných poradenských pracovníků Školní poradenské pracoviště (dále také „ŠPP“). Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány především výchovnými poradkyněmi, karierovým poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, asistenty pedagoga, v součinnosti s vedením školy a s celým pedagogickým sborem.

Složení ŠPP

Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce pro I. stupeň Lenka Klosová   +420 326 990 231 Sborovna I. stupeň
Výchovný poradce pro II. stupeň Zuzana Libánská   +420 326 990 212 (777 351 334) Kabinet VP
Speciální pedagog Irena Vojáčková    +420 326 990 216 Kabinet SK vlevo I. stupeň
Kariérový poradce František Šturma   +420 326 990 212 Kabinet VP
Školní metodik prevence Lenka Šudová   +420 326 990 233 Kancelář zástupkyň školy
Školní psycholog a právník PPPK Praha (konzultace po dohodě)   +420 326 990 222 Zprostředkovává vedení školy

ŠPP - informace

Rodičům dětí se SVP nabízíme poradenské služby výchovných poradkyň Mgr. Lenky Klosové (1. stupeň) a Mgr. Zuzany  Libánské (2. stupeň), které lze kontaktovat na emailových adresách lenka.klosova@kamenka-celakovice.czzuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz. Konkrétní požadavky týkající se vyšetření v PPP nebo SPC směrujte prosím na výchovné poradkyně, které se Vám budou v rámci svých časových možností věnovat. Pomůžeme rodičům s objednáním do poradny, novým vyšetřením v poradně nebo poskytneme odborné rady týkající se Vašich dětí. 

Kyliánek Jiří (ředitel školy)

Další informace naleznete na stránce „výchovných poradkyň„.

Směrnice ŠPP