Spolek rodičů pro Kamenku

Informace o spolku - zápisy z jednání

Spolek rodičů pro Kamenku

Email: spolek@kamenka-celakovice.cz

Školní rok 2019/2020

Částka odsouhlasená Spolkem pro školní rok 2019/2020 činí 400,-Kč/rodinu (pokud školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny, poplatek je poskytován pouze jednou). Platba: Hotově přinést (poslat po dítěti) příslušnou částku třídnímu učiteli.

Předseda výboru: p. Holcman František
Člen výboru: pí. Černá Zdislava (místopředseda)
Člen výboru: p. Frantík Jan

Revizor: pí. Buriánková Barbora

Na členské schůzi dne 10.9.2019 (úvodní setkání) budou přijati zástupci rodičů z 1. tříd.

 

—————– JAK JSME VZNIKLI ———————-

Od září školního roku 2011/2012 pomáhá naší škole Spolek rodičů pro Kamenku, který je sestaven ze zástupců rodičů jednotlivých tříd 1. a 2. stupně. Sdružení bylo v lednu 2011 zaregistrováno, na ustavující schůzi 12.4.2011 byl zvolen výbor spolku. Po projednání s vedením školy se sdružení dohodlo, v kterých oblastech se bude podílet na finanční pomoci, kde škole mnohdy finanční prostředky nezbývají, vždy pochopitelně tak, aby z toho měly užitek především děti. Peníze se budou vybírat vždy v září nového školního roku, finanční obnos je za rodinu, nikoliv za dítě. Byť je sdružení sestaveno z rodičů, mohou se přihlásit i zájemci, kteří nejsou zrovna rodiči žáků Kamenky, ale rádi by pomohli. Dárcům se meze nekladou, stanovy toto nevylučují, každá pomoc je velmi vítána.

SPOLEK RODIČŮ PRO KAMENKU