Střední školy

Informace ke středním školám

Střední školy

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole se řídí ustanovením Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Zákon č.561/2004 (Školský zákon) 
Vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb.
Vyhláška č. 245/2015 Sb.
Vyhláška č.177/2009 Sb.  – (O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou)
Vyhláška č.353/2016 Sb.  – (O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Další informace - může se hodit

Ilustrační testy k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení 2016

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělání
Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde.
Vyjma výše uvedených ilustračních testů z února 2016 ponecháváme uchazečům k dispozici také ilustrační testy z roku 2015.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání

Projekty realizované dětmi ve škole