Podpora pro děti s IVP

Potřebujete pomoc, kontaktujte speciálního pedagoga.

Online rozvrhy

V případě online výuky zveřejníme online rozvrh pro děti s IVP, pedagogickou podporu, předmět speciální pedagogické péče a podporu pro děti s odlišným mateřským jazykem. 

 

Kyliánek Jiří (ředitel školy)

Vzdělávání a podpora dětí s IVP

Rodičům dětí s IVP nabízíme videokonzultace s naším speciálním pedagogem Mgr. Irenou Vojáčkovou, kterou lze kontaktovat na emailové adrese  irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz. Konzultace budou probíhat v úterý a čtvrtek mezi 15.00 – 16.00 hodin. Jiný termín pouze po telefonické domluvě (telefon Vám bude sdělen v emailové komunikaci). Konkrétní požadavky směrujte prosím na paní Mgr. Irenu Vojáčkovou, která se Vám bude v rámci svých časových možností věnovat. Na každou konzultaci bude vyčleněna virtuální místnost a odkaz po domluvě bude zaslán do emailové schránky rodiče. Prosím respektujte čas a požadavky paní učitelky, která v jiných termínech učí svou třídu. Děkuji za pochopení.

Konzultace pouze po telefonu poskytuje rovněž Mgr. Lenka Klosová – lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz.

Kyliánek Jiří (ředitel školy)

Připomínáme, že na našem webu je samostatná stránka speciálního pedagoga

 

Níže uvádíme odkazy na hry pro děti, při kterých si mohou procvičovat učivo. Vše lze vytisknout, vystřihnout a hrát se sourozenci, rodiči nebo kamarády.

V pravé části stránky stránky naleznete podpůrné materiály z různých oblastí k procvičení.

 

Hry pro děti

Český jazyk

 

Matematika

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní poradenské pracoviště

Rodičům dětí se SVP nabízíme poradenské služby výchovného poradce Mgr. Zuzany  Libánské, kterou lze kontaktovat na emailové adrese  zuzana.libanska@kamenka-celakovice.cz. Konkrétní požadavky týkající se vyšetření v PPP nebo SPC směrujte prosím na výchovnou poradkyni, která se Vám bude v rámci svých časových možností věnovat. Pomůžeme rodičům s objednáním do poradny, novým vyšetřením v poradně nebo poskytneme odborné rady týkající se Vašich dětí. Prosím respektujte čas a požadavky paní učitelky, která v jiných termínech učí svou třídu. Děkuji za pochopení.

Kyliánek Jiří (ředitel školy)

 

Malý návrh pro děti (rodiče) – základní pravidla:

1. Rozplánujte si den a dodržujte režim.
2. Střídejte práci a odpočinek. Odpočinek by měl probíhat ideálně venku, na čerstvém vzduchu a ne opět u počítače.
3. Méně je více. Pokud je množství zadaných úkolů nezvladatelné, nebojte se obrátit na třídního učitele a požádejte o pomoc se stanovením priorit.
4. Buďte trpěliví a své dítě motivujte chválením. I malé úspěchy si zaslouží ocenění.
5. Nabídněte dítěti relaxační pomůcku pro zmírnění stresu, pro zklidnění – měkký míček, chytrou modelínu apod.
6. Požádejte vyučujícího o informaci, co na dítě platí ve škole.
7. Nechte své dítě, aby vám doma pomáhalo s domácími pracemi. Míchání těsta, věšení prádla, práce na zahradě, domácí úklid a další podobné činnosti jsou výborné pro rozvoj jeho motoriky.

Mgr. Zuzana Libánská (výchovná poradkyně)

Poradna

Pracoviště: Praha-východ
Mochovská 570, 194 00 Praha 9

Telefon: +420 281 867 331-4
Mobil: +420 739 673 168
e-mail: prahavychod@pppsk.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE