Důležité upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste platili obědy svým dětem včas, to znamená do konce předešlého měsíce na měsíc následující. Pokud máte problémy s dodržením termínu těchto plateb, doporučujeme zařídit si platbu sporožirem. Vzhledem k tomu, že paní hospodářka opakovaně čeká na zaplacení ještě minimálně týden aktuálního měsíce, sdělujeme, že od ledna 2011 nebude brán zřetel na pozdější platby. Dítě, které v začátku měsíce nebude mít zaplaceno na daný měsíc, má možnost vzít si jen polévku, hlavní část oběda NEDOSTANE, pokud nebude mít obědy zaplaceny.

Děkujeme za pochopení.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je nutné provést jeden pracovní den předem (od 08.00 do 14.00 hodin) nebo daný den do 06:30 hodin. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled z důvodů hlášení obědů na Základní školu Komenského, kde se budou stravovat žáci 1. a 2. ročníků. Platby obědů pro  všechny  žáky (stravující se v naší škole i v ZŠ Komenského) budou probíhat v naší jídelně, po této době nejsme schopni odhlásit oběd a vrátit Vám peníze. Pokud nedojde k odhlášení, je možné si v den výdeje oběda tento převzít do přinesených nádob. V případě absence žáka je možné takto odebrat pouze oběd za první den jeho nepřítomnosti. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Obědy je možné rovněž odhlásit na této e-mailové adrese: jidelna@kamenka-celakovice.cz (upozorňujeme rodiče, že odhlašujeme obědy na základě data a času přijatého e-mailu).

Informace pro strávníky

Cena je stanovena za celé menu, které je nedělitelné.

Platba hotově – dva pracovní dny před koncem měsíce bude provedena platba na měsíc následující v jídelně od 07.30 do 14.00 hodin.
Platba sporožirovým účtem – u České spořitelny kód banky 0800. Strávník si vyzvedne ve školní jídelně potvrzení o platbě s informacemi. Spořitelna po zadání platby toto potvrdí a strávník zpětně odevzdá doklad ve školní jídelně.
Platba účtem – rodič strávníka si vyžádá ve školní jídelně číslo bankovního účtu školy a čtyřmístný variabilní symbol, který zadá v  trvalém příkazu u své banky. Trvalý příkaz  zadá ke každému 25. dni v měsíci, a to na 10 měsíců od srpna do května (platby se provádějí předem na následující měsíc). Případné přeplatky za obědy vrací účetní po ukončení školního roku v termínu hlavních prázdnin. Doklad s číslem bankovního účtu, z kterého bude platba posílána na bankovní účet  školy, odevzdá rodič strávníka nebo strávník ve školní jídelně.

Od 1.9.2017 se zvyšují měsíční zálohy na obědy takto:

 • 1. stupeň   530 Kč
 • 2. stupeň  580 Kč

V případě ukončení stravování, které je hrazeno bankovním převodem na účet školy, musí rodič strávníka okamžitě odhlásit v jídelně u paní Stehlíkové, jinak mu platba stále probíhá.

Strávníci platící převodem z účtu jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 1. září.

POUZE PROVÁDĚJÍ ODHLÁŠENÍ.

Vedení a kontakty

 • Vedoucí jídelny: Marie Stehlíková
 • Telefon: +420 326 990 220
 • Mobil: +420 732 245 942

Ceny obědů od 1.9.2017

 • I. stupeň 24,- Kč (1.- 4. roč.)
 • II. stupeň 26,- Kč (5. – 9. roč.)
 • Dospělí 28,- Kč
 • Ostatní strávníci 50,- Kč

Výdej obědů

 • Cizí strávníci: 10.30 – 11.00 hod.
 • Žáci naší školy: 11.30 -13.45 hod.

Jídelní lístek - Připravujeme na září

Nápoje dle denní nabídky (Voda, Voda s citrónem, Čaj, Mléko, Džusy s minimálním obsahem 50% ovoce).

Šéfkuchař
Pavel Cabrnoch

Vedoucí školní jídelny
Marie Stehlíková

Přejeme Vám dobrou chuť