Informace pro všechny – důležité:

 1. Zájemci o oběd první školní den 2.9.2019 se musí přihlásit k odběru do 30.8.2019 12:00 hodin – automaticky nastaveno bez stravy.
 2. Všichni, kdo měli účet v jídelně, mají od 3.9. – 30.9. automaticky přihlášenou stravu – pro odhlášení se musí „aktivně“ v systému odhlásit (platí pro žáky základní školy).
 3. V případě, že do 6.9.2019 nebudou zaplaceny obědy (dobitý kredit na účtu strávníka, popřípadě platba v hotovosti v jídelně), tak nebude možno odebrat stravu – účet bude blokován a dítěti nebude strava vydána.
 4. Výběr obědu ze dvou jídel bude vždy v úterý a ve čtvrtek. V případě malého množství objednávek obědu č. 2  (do 50 jídel), bude k dispozici jen oběd č. 1.  Žáci, kteří měli objednán oběd č. 2, systém automaticky převede na oběd č. 1.
 5. Veškeré prováděné změny se projevují od 14:00 hodin po aktualizaci dat.
 6. V případě nejasností kontaktujte jídelnu, popřípadě vedení školy.

Informace pro rodiče cizích strávníků (gymnázium):

 1. Rodiče studentů gymnázia se musí osobně zaregistrovat v naší jídelně, kde jim budou přiděleny přihlašovací údaje (variabilní symbol, uživatelské jméno, číslo účtu), včetně všech ostatních informací, poté postupují dle návodu.
 2. Stravování studentů gymnázia je smluvně ošetřeno.
 3. Dobu výdeje obědů pro studenty gymnázia Vám sdělí ve Vaší škole dle smlouvy a rozvrhu.
 4. Všichni, kdo měli účet v jídelně, mají od 3.9. – 30.9. automaticky odhlášenou stravu – pro přihlášení se musí „aktivně“ v systému přihlásit (platí pro studenty gymnázia).

 

Děkuji za pochopení. Ing. Kyliánek Jiří

Odhlašování obědů prostřednictvím STRAVA.CZ na následující den, se musí uskutečnit do 24 hodin dne předchozího, z důvodů přenosu dat v systému. Po tomto čase je možné ještě odhlásit oběd prostřednictvím emailu ( jidelna@kamenka-celakovice.cz ) a telefonu, ale pouze do 06.30 hodin ( z důvodů uzavírky a hlášení našich strávníků na ZŠ Komenského).

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je nutné provést v systému strava.cz (přenos dat), v případě nutnosti lze jeden pracovní den předem (do 24 hodin) nebo daný den do 06:30 hodin, ale pouze telefonicky nebo emailem. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled z důvodů hlášení obědů na Základní školu Komenského, kde se budou stravovat žáci 1. a 2. ročníků. Platby obědů pro  všechny  žáky (stravující se v naší škole i v ZŠ Komenského) budou probíhat v naší jídelně, po této době nejsme schopni odhlásit oběd a vrátit Vám peníze. Pokud nedojde k odhlášení, je možné si v den výdeje oběda tento převzít do přinesených nádob. V případě absence žáka je možné takto odebrat pouze oběd za první den jeho nepřítomnosti. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Obědy je možné rovněž odhlásit na této e-mailové adrese: jidelna@kamenka-celakovice.cz (upozorňujeme rodiče, že odhlašujeme obědy na základě data a času přijatého e-mailu).

Informace pro strávníky

Přáli bychom si, abyste využili maximum možností a dopřáli jsme Vám dokonalý komfort – strávníkům pružné přihlašování a odhlašování, sobě průběžné informace o stavu objednávek a rodičům přehledný informační servis.

Připravili jsme pro Vás nástroje, které Vám pomohou při objednávání stravy:

 

Postup objednání stravy:

Vstup na stránky objednávkového systému ZDE (www.strava.cz), zde vyplnit číslo jídelny (0527), zadat Vaše přihlašovací jméno (Vaše příjmení a jméno ve formátu – prijmenijmeno [vše malá písmena bez háčku a čárek – dohromady bez mezer]), dále Vaše heslo (variabilní symbol přidělený naší jídelnou – kdo dříve platil přes účet, tak ho nyní již má), poté kliknout na „Přihlásit„. Po vstupu do systému a při prvním přihlášení je potřeba změnit si Vaše heslo a nastavit email a zaškrtnout volbu zasílaných zpráv (automaticky Vás systém bude informovat dle Vašeho nastavení). Poté kliknout na „jídelna“ a objednat stravu (vždy nezapomenout kliknout na „ODESLAT“ – zelené tlačítko – potvrzení změn). Všechny tyto postupy jsou popsány v nápovědě nebo výše v letácích.

Důležité informace pro rodiče dětí ze ZŠ Kamenky:

 1. Rodiče žáků 1. a 2. ročníků obědy přes tento systém neobjednávají (jsou pouze přihlášení přes naší jídelnu a platbu provádějí dle instrukcí kuchyně), protože se stravují v ZŠ Komenského, kde jsou automaticky přihlášeni.
 2. Ostatní rodiče, kteří prováděli platbu převodem na náš účet, již mají přidělené údaje (var. symbol) a nic se pro ně nemění, pouze objednávají stravu přes systém strava.cz.

 

Vedení a kontakty

 • Vedoucí jídelny: Marie Stehlíková
 • Telefon: +420 326 990 220
 • Mobil: +420 732 245 942

Ceny obědů od 1.9.2017

 • I. stupeň 24,- Kč (1.- 4. roč.)
 • II. stupeň 26,- Kč (5. – 9. roč.)
 • Dospělí 32,- Kč
 • Ostatní strávníci 58,- Kč

Výdej obědů

 • Cizí strávníci: 10.30 – 11.00 hod.
 • Žáci naší školy: 12.35 -13.45 hod.
 • Gymnázium: 11.30 – 12.00

Jídelní lístek 9.3. - 13.3. 2020

Nápoje dle denní nabídky (Voda, Voda s citrónem, Čaj, Mléko, Džusy s minimálním obsahem 50% ovoce).

Tým školní kuchyně Vám přeje dobrou chuť