V případě ukončení stravování se musí strávník vždy osobně odhlásit v jídelně, jinak mu bude

PLATBA STÁLE ÚČTOVÁNA

Také ZMĚNU ÚČTU je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.

Vedení a kontakty

 • Vedoucí jídelny: Marie Stehlíková
 • Telefon: +420 326 990 220
 • Mobil: +420 732 245 942

Ceny obědů od 1.5.2023

 • I. stupeň 28,- Kč (1.- 4. roč.)
 • II. stupeň 30,- Kč (5. – 9. roč.)
 • Ostatní strávníci 80,- Kč

Výdej obědů

 • Cizí strávníci: 10.30 – 11.00 hod.
 • Žáci naší školy: 11.40 -13.50 hod.

10.06. - 14.06. 2024

Nápoje dle denní nabídky (Voda, Voda s citrónem, Čaj, Mléko, Džusy s minimálním obsahem 50% ovoce).

Tým školní kuchyně Vám přeje dobrou chuť

Informace pro všechny – důležité:

 1. Zájemci o oběd první školní den 4.9.2023 se musí přihlásit k odběru do 31.8.2023 12:00 hodin – automaticky nastaveno bez stravy.
 2. Všichni, kdo mají účet v jídelně, mají od 5.9. – 30.9. automaticky přihlášenou stravu – pro odhlášení se musí „aktivně“ v systému odhlásit.
 3. V případě, že do 8.9.2023 nebudou zaplaceny obědy (dobitý kredit na účtu strávníka, popřípadě platba v hotovosti v jídelně), tak nebude možno odebrat stravu – účet bude blokován a dítěti nebude strava vydána.
 4. Veškeré prováděné změny se projevují od 14:00 hodin po aktualizaci dat.
 5. V případě nejasností kontaktujte jídelnu, popřípadě vedení školy.

Děkuji za pochopení. Ing. Kyliánek Jiří

Odhlašování obědů prostřednictvím STRAVA.CZ na následující den, se musí uskutečnit do 24 hodin dne předchozího, z důvodů přenosu dat v systému. Po tomto čase je možné ještě odhlásit oběd prostřednictvím emailu ( jidelna@kamenka-celakovice.cz ) a telefonu, ale pouze do 06.30 hodin.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je nutné provést v systému strava.cz (přenos dat), v případě nutnosti lze jeden pracovní den předem (do 24 hodin) nebo daný den do 06:30 hodin, ale pouze telefonicky nebo emailem. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled, po této době nejsme schopni odhlásit oběd a vrátit Vám peníze. Pokud nedojde k odhlášení, je možné si v den výdeje oběda tento převzít do přinesených nádob. Z důvodů hygienických opatření lze oběd odebrat v čase 10.30 – 11.00, popřípadě po telefonické domluvě v jiném čase, protože od 11.00 probíhá výdej stravy pro žáky školy a třetím osobám je vstup do jídelny v tomto čase zakázán. V případě absence žáka je možné takto odebrat pouze oběd za první den jeho nepřítomnosti. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Obědy je možné rovněž odhlásit na této e-mailové adrese: jidelna@kamenka-celakovice.cz (upozorňujeme rodiče, že odhlašujeme obědy na základě data a času přijatého e-mailu).

Důležité informace pro rodiče dětí ze ZŠ Kamenky:

 1. Rodiče, kteří prováděli platbu převodem na náš účet, již mají přidělené údaje (var. symbol) a nic se pro ně nemění, pouze objednávají stravu přes systém strava.cz.

 

Informace pro strávníky

Přáli bychom si, abyste využili maximum možností a dopřáli jsme Vám dokonalý komfort – strávníkům pružné přihlašování a odhlašování, sobě průběžné informace o stavu objednávek a rodičům přehledný informační servis.

Připravili jsme pro Vás nástroje, které Vám pomohou při objednávání stravy:

 

Postup objednání stravy:

Vstup na stránky objednávkového systému ZDE (www.strava.cz), zde vyplnit číslo jídelny (0527), zadat Vaše přihlašovací jméno (Vaše příjmení a jméno ve formátu – prijmenijmeno [vše malá písmena bez háčku a čárek – dohromady bez mezer]), dále Vaše heslo (variabilní symbol přidělený naší jídelnou – kdo dříve platil přes účet, tak ho nyní již má), poté kliknout na „Přihlásit„. Po vstupu do systému a při prvním přihlášení je potřeba změnit si Vaše heslo a nastavit email a zaškrtnout volbu zasílaných zpráv (automaticky Vás systém bude informovat dle Vašeho nastavení). Poté kliknout na „jídelna“ a objednat stravu (vždy nezapomenout kliknout na „ODESLAT“ – zelené tlačítko – potvrzení změn). Všechny tyto postupy jsou popsány v nápovědě nebo výše v letácích.

 

Směrnice školní jídelny