ŠVP - Školní vzdělávací program

Škola vzájemného porozumění

MOTTO

„Každé dítě je rádo tam, kde cítí, že je vítáno, že může sdělit svůj názor a své pocity.
Kde je mu příjemně při hovoru s dospělým i vrstevníkem, kde nepociťuje strach ani úzkost. Kde se může podělit o radost i bolest a ví, že v případě potřeby se mu dostane pomoci. Kde vnímá nejen získávání vědomostí, utváření hodnot a postojů, ale i potřebu rozumět. Lidem, světu, situacím. Taková je naše škola, v níž se všichni snažíme o jasná pravidla, vstřícný přístup, vzájemné pochopení. Taková je naše „Škola vzájemného porozumění.“

Identifikační údaje

Název školy: ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.
Adresa školy: Kostelní 457, 250 88 Čelákovice
Ředitel školy: Ing. Jiří Kyliánek

Údaje:
IČ : 43752047
IZO : 108003906
RED-IZO : 600052141
ID schránky: m8xmkhx