Školní družina

Školní rok 2017/2018

Informace školní družiny

Ve školním roce 2017/18 je provoz ŠD pro 1. a 2. třídy na ZŠ Komenského 6:30 – 17:00, pro 3. třídy ze CMC a ZŠ Kamenka je družina v ZŠ Kostelní (stará Kamenka) od konce vyučování do 17:00.

Prosím plaťte na tento účet KB 19-6055430267/0100 s variabilním symbolem 999666 a do poznámky uveďte prosím jméno a příjmení dítěte a třídu. Poplatek za školní družinu je 200.-Kč /měsíc. Tento poplatek je vybírán dvakrát ročně, tedy vždy na půl roku. Po dohodě s vedením ŠD je možno platbu upravit. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se, že celý školní rok proběhne v dobré atmosféře, že si užijeme hodně legrace, smíchu, že si budeme hrát, zpívat, povídat, číst. Od října začínají pracovat zájmové kroužky, které zajišťují externí firmy a pracovníci, do kterých se děti přihlásily.

Řídíme  se Řádem školní družiny, který dodržujeme. Vedoucí školní družiny je Kateřina Dobšovičová.

Oddělení školní družiny

I letos jsme se rozhodli ponechat barevná označení jednotlivých oddělení pro lepší přehlednost. Změna je pouze u jejich „stanovišť“.

1. Kateřina Dobšovičová Třídy 2.A,B Místnost Nová, 2.B Zelení
2. Martina Skuhravá/Matěj Dobšovič Třídy 1.B, 2.A Místnost Nová, 1.B Modří
3. Petra Schneiderová Třídy 2.C Místnost Nová, 2.C Žlutí
4. Věra Rysová Třídy 3.B,C Místnost Kamenka 4.A Červení
5. Gabriela Nespalová Třídy 1.A, 2.A Místnost Nová 1.A Oranžoví
6. Hana Salamánková Třídy 1.C, 2.A Místnost Nová 1.C Fialoví
7. Markéta Nedorostová Třídy 3.A,B Místnost Kamenka 5.A Bílí

Vychovatel/ky

 • Kateřina Dobšovičová (vedoucí)
 • Věra Rysová
 • Hana Salamánková
 • Gabriela Nespalová
 • Mgr. Petra Schneiderová
 • Markéta Nedorostová
 • Matěj Dobšovič
 • Martina Skuhravá

Kontakty

 • ZŠ Komenského – nová škola
  +420 737 038 407
 • ZŠ Kamenka – Kostelní 457
  +420 739 633 713

Dokumenty

Zájmové kroužky

Kroužky zajišťují externí spolupracovníci a družina kroužky z důvodů podmínek nezajišťuje.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás poprosit, abyste omezili pobyt dětí v družině na nutnou dobu, odpoledne pracujeme opravdu ve stísněných podmínkách, nikoho jsme neodmítli a proto Vás žádáme o velkou míru trpělivosti a pochopení. Děkujeme

ŠKOLNÍ DRUŽINA