Školní družina

Školní rok 2020/2021

Informace školní družiny

Školní rok 2020 /2021

Informace školní družiny

Ve školním roce 2020/21 je provoz ŠD od 6:30 do 17:00

RANNÍ DRUŽINA: 6:30 – 7:30
Vstup vlevo od hlavního vchodu školy, označenými vrátky vedle fary.
Děti potřebují podepsané přezůvky v sáčku, které zůstanou v ranní družině.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA: 11:40 – 17:00
Samostatné odchody: Musí být písemně podložené v Zápisním lístku nebo výjimečně na Žádosti o uvolnění (na webu školy).

Odchody s doprovodem během ZÁŘÍ:
Vyzvedávající osoba ohlásí odchod dítěte v recepci ve vestibulu hlavní budovy školy a zde vyčká příchodu dítěte.
Děti nelze vyzvedávat v době od 13:30 do 14:30. Jinak neomezeně.
V době oběda dítě nelze vyzvednout.

Kontakty:
Hlavní družinové číslo: +420 326 990 225
Email: druzinka@kamenka-celakovice.cz

Platby:

Měsíční poplatek za školní družinu je 200 Kč. V září se vybírá 800,- Kč (za měsíc září až prosinec).
Platbu prosím uhraďte do 18.9.2020 na účet školy: 19-6055430267/0100, v.s.: 999 666. Do poznámky je důležité uvést jméno a třídu dítěte (ne jméno rodiče!). Po dohodě je možné platbu rozložit na splátky.

 

 

Bellhop

Vychovatel/ky

 • Kateřina Dobšovičová (vedoucí)
 • Věra Rysová
 • Hana Salamánková
 • Gabriela Nespalová
 • Anna Kohoutková
 • Markéta Nedorostová
 • Soňa Růžičková

Kontakty

 • ZŠ KAMENKA – Kostelní 457
  modré, zelené a fialové odd. +420 326 990 225
  oranžové odd. +420 326 990 228
 • ZŠ KAMENKA – Kostelní 457
  červené odd. +420 326 990 227
  žluté a bílé odd. +420 326 990 226

Dokumenty

Zájmové kroužky

Připravujeme podrobnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA