Školní družina

Školní rok 2023/2024

Informace školní družiny

Školní rok 2023/2024

Informace školní družiny

Ve školním roce 2023/2024 je provoz ŠD od 6:30 do 17:00

RANNÍ DRUŽINA: 6:30 – 7:30 

Vstup vlevo od hlavního vchodu školy, označenými vrátky vedle fary. Děti potřebují podepsané přezůvky v sáčku, které zůstanou v ranní družině.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA: 11:40 – 17:00 

Samostatné odchody: Musí být písemně podložené v Zápisním lístku nebo výjimečně na Žádosti o uvolnění (na webu školy).

Odchody s doprovodem:  vyzvedávající načte čip na terminálu v recepci školy a zde vyčká příchodu dítěte. Děti nelze vyzvedávat v době od 13:30 do 14:30. Jinak neomezeně. V době oběda dítě nelze vyzvednout.

Kontakty: 
Hlavní družinové číslo: +420 326 990 282
Email: druzinka@kamenka-celakovice.cz

Platby:
Měsíční poplatek za školní družinu je 250 Kč. V lednu se vybírá 1500,- Kč (za měsíc leden až červen). Platbu prosím uhraďte do 29 .2. 2024 na
účet školy: 19-6055430267/0100, v.s.: 999 666.
Do poznámky je důležité uvést jméno a třídu dítěte (NE jméno rodiče!). Po dohodě je možné platbu rozložit na splátky.

 

Oddělení Vychovatelka Kontakt
MODŘÍ Veronika Hrubá +420 326 990 226
ZELENÍ Kateřina Dobšovičová +420 326 990 225
FIALOVÍ Hana Salamánková +420 326 990 282
ORANŽOVÍ Markéta Nedorostová +420 326 990 228
ČERVENÍ Viera Zemanová +420 326 990 213
ŽLUTÍ Michaela Šlejmarová +420 326 990 255
BÍLÍ Martina Skuhravá +420 326 990 251 

 

Vychovatel/ky

  • Hana Salamánková (vedoucí)
  • Veronika Hrubá
  • Kateřina Dobšovičová
  • Markéta Nedorostová
  • Viera Zemanová
  • Michaela Šlejmarová
  • Martina Skuhravá

Dokumenty

ŠKOLNÍ DRUŽINA