Historie školy

Několik historických milníků Kamenky

Založení školy

Školství v Čelákovicích má dlouholetou tradici. Již v roce 1366 se v městské knize píše o škole, která stála v blízkosti fary. V roce 1553 se zdejší škola dostává pod dohled obce. Nejstarší škola byla zničena po bitvě na Bílé hoře. Po několika letech byla znovu zbudována v prostoru mezi budovou dnešního děkanství a budovou dnešní Kamenky. Školní budova byla v té době pouze přízemní s jednou třídou a bytem pro učitele. S nárůstem obyvatelstva ve městě bylo třeba rozšířit budovu školy, a tak došlo roku 1794 k přestavbě její přední části a zvýšení o jedno poschodí. Tak vznikl prostor pro zřízení druhé třídy. Každou z nich navštěvovalo 90 až 100 dětí z Čelákovic, Jiřiny, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a od roku 1835 i ze Záluží. Po požáru střechy v roce 1832 byla budova rychle opravena, avšak nárůst počtu žactva si vyžadoval další rozšíření školy. Po roce 1883 dochází k jednání ohledně stavby nové školy.

Historická událost

4. září 1888 byl slavnostně položen základní kámen patrové budovy obecné školy. Stavební práce byly ukončeny roku 1889. Ve školní budově bylo 5 školních světnic sborovna, tělocvična, byt řídícího učitele, pokoj pro svobodného učitele a byt školníka. V roce 1894 byla založena i školní zahrada. 
Lavicemi Kamenky prošly během uplynulých let desetitisíce žáků a na jejich vzdělání se podílelo více než 200 učitelů. V roce 1987 byla provedena přístavba nového pavilonu CHANOS a tím získala škola statut úplné základní školy. V sousedství budovy byla v témže roce dokončena stavba tělocvičny BIOS. V květnu 1992 začala vedle staré Kamenky vyrůstat nová, slohově přizpůsobená budova. Ta byla byla slavnostně otevřena 21. ledna 1994. Tato budova prošla rekonstrukcí v roce 2010. V loňském roce bylo rozhodnuto z kapacitních důvodů, že již budova CHANOS nevyhovuje vzdělávání v 21. století a došlo k její likvidaci.

V současné době je zpracován a schválen projekt na přístavbu nové budovy, která propojí Starou Kamenku s tělocvičnou BIOS a vznikne tak, ucelený a uzavřený komplex budov a zároveň se zvýší kapacita školy. Prohlédněte si fotografie vizualizace nové stavby. Předpoklad dokončení a otevření je stanoveno na 1.9. 2020.

Logo školy

Oficiální logo školy, které používáme v oficiálních dokumentech, propagačních materiálech a ostatních tiskovinách a dokumentech související s činností základní školy.

Vizualizace nové přístavby (fotografie z projektové dokumentace)