Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole se řídí ustanovením Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Zákon č.561/2004 (Školský zákon) – Aktuální verze k 1.9.2017
Vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb.
Vyhláška č. 245/2015 Sb.
Vyhláška č.177/2009 Sb.  – Aktuální verze k 1.9.2017 (O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou)
Vyhláška č.353/2016 Sb.  – Aktuální verze k 1.9.2017 (O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Napsat komentář