8.A

Týdenní plán 30.3. – 3.4. 2020

8A-Tydenni-plan-30- 03_04_2020

 

Tento plán si stáhnete (otevře se v novém okně), když kliknete na tento odkaz. Jakmile se vám zobrazí týdenní plán, tak se Vám zároveň aktivují veškeré odkazy uvedené v plánu, na které když kliknete, tak se Vám otevře přímo dané cvičení. V případě nejasností mě prosím kontaktujte.

Třídní učitelka: Mgr. Hana Altmanová

 

Týdenní plán 23.3. – 27.3. 2020

8A-Tydenni plan-23-27-03-2020

 

Tento plán si stáhnete (otevře se v novém okně), když kliknete na tento odkaz. Jakmile se vám zobrazí týdenní plán, tak se Vám zároveň aktivují veškeré odkazy uvedené v plánu, na které když kliknete, tak se Vám otevře přímo dané cvičení. V případě nejasností mě prosím kontaktujte.

Třídní učitelka: Mgr. Hana Altmanová

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Dějepis: viz prezentace zaslaná již mailem

Zeměpis: Kapitola v UČ a PS Alpské země (Německo, Rakousko): tento týden se zaměřit hlavně na Německo. Vypracovat si příslušný oddíl v učebnici. Zároveň zasílám ppt. kde jsou další informace k tématu a shrnutí učiva, videa atd. a pracovní list, který si žáci k Německu s pomocí internetu vypracují

STŘEDNÍ EVROPA

Pracovní list Německo

Ruština:

1. procvičovat probranou slovní zásobu (řadové číslovky, předměty ve škole….)
2. v pracovním sešitě si udělat strany 38 a 40 – procvičování probrané látky
3. doučit se básničku

Přírodopis:

PŘ : Dočtěte si kapitolu NERVOVÁ SOUSTAVA – v učebnici na stranách 48-51 a přečtěte si také kapitolu HYGIENA DUŠEVNÍ ČINNOSTI – strany 52-53. Zápis si uděláme společně ve škole

Angličtina Mgr. Hrušková: (platí i pro žáky paní uč. ze skupiny s CVAj)

procvičování 6. lekce https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/?cc=cz&selLanguage=cs

Angličtina Mgr. Kalinová: (platí i pro žáky paní uč. ze skupiny s CVAj)

Týdenní_plán_8.A_1

 

Fyzika od paní uč. Bačové: veškeré pokyny a úkoly k dokončení 27.3.

Fyzika_8_+_PC

Chemie:

Procvičování názvosloví oxidů, halogenidů a sulfidů na adrese: www.umimefakta.cz/cviceni-oxidy, www.umimefakta.cz/cviceni-halogenidy, www.umimefakta.cz/cviceni-sulfidy

Procvičování se samo vyhodnocuje.

Matematika:

Učebnice:
str. 37 / 13, 14, 15, 16
 
Pracovní sešit 2
str.   152 / A – 16
         153 / C -19
         155 / A – 3, 4
         156 / A – 5, 6, 7
         157 / A – 8
 
Procvičování na internetu: 
 
Němčina:
Pracovní sešit 
  • str. 13 cv. 3 b – spoj věty a vytvoř tak smysluplné otázky. Odpovědi na vytvořené otázky napiš do sešitu Deutsch.
  • str. 18 cv. Co jíš v poledne, večer … Napiš věty s gerne, lieber (raději), am liebsten (nejraději), überhaupt nicht (vůbec) , Napiš věty o sobě (do sešitu Deutsch)
  • napsat slovíčka již celé lekce do sešitu Vokabeln (PS str. 19 – části 16, 18,19)
Učebnice 
  • str. 15 cvičení 3c – Odpověz na otázky v zeleném rámečku (do sešitu Deutsch)
Další možnost procvičování německého jazyka najdete zde: https://www.umimenemecky.cz/
 
Čeština:
Český jazyk : Vypracovat pracovní list, který byl zadán ještě ve škole.
Jedno cvičení opsat do školního sešitu.
Vypracovat čtenářský list – vlastní četba ( pokud ho žáci již neodevzdali )