I. stupeň

Aktuální příspěvky ze školy
Důvěra

Škola není jen o vědomostech, ale taky o pocitu bezpečí a pohody. O vztazích mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Pokud se chceme něčemu naučit, je potřeba, abychom se cítili v bezpečí a milováni, respektováni, součástí týmu. Je velmi důležité, aby ses ve škole cítil/-a dobře i ty. Pokud tě však něco trápí a […]

Druháci v lese

Podle hesla „zima je jenom tomu, kdo se špatně oblékne“ vyrazili druháci do lesa. V programu lesní pedagogiky pořádaném ÚHÚL Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsme se dozvěděli spoustu nových informací o lese a rostlinách v něm, vyzkoušeli jsme si nošení dřeva, měření obvodu kmenů (i dětských hlav) a zkoumali stáří a stav stromu […]