Kamínek

Aktuální příspěvky ze školy
Pěvecký sbor Kamínek

Od října roku 2018 na naší škole probíhá zájmový kroužek pěvecký sbor. Žáci prvního stupně zde hrají hudebně pohybové hry, zlepšují hlasové dovednosti prostřednictvím intonačních a dechových cvičení, zpívají tematické písně, hrají na tradiční i netradiční hudební nástroje, připravují se na pěveckou soutěž a na vystoupení. Mgr. Jaroslava Pražanová