Prevence

Aktuální příspěvky ze školy
Důvěra

Škola není jen o vědomostech, ale taky o pocitu bezpečí a pohody. O vztazích mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Pokud se chceme něčemu naučit, je potřeba, abychom se cítili v bezpečí a milováni, respektováni, součástí týmu. Je velmi důležité, aby ses ve škole cítil/-a dobře i ty. Pokud tě však něco trápí a […]