Prevence

Aktuální příspěvky ze školy
Důvěra

Škola není jen o vědomostech, ale taky o pocitu bezpečí a pohody. O vztazích mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Pokud se chceme něčemu naučit, je potřeba, abychom se cítili v bezpečí a milováni, respektováni, součástí týmu. Je velmi důležité, aby ses ve škole cítil/-a dobře i ty. Pokud tě však něco trápí a […]

Etické dílny

V naší třídě proběhl preventivní program Etické dílny – Jak se stát dobrým kamarádem. Cílem programu, který vedla lektorka paní Kořínková bylo: Uvědomit si principy kamarádství Naučit se komunikovat o svých emocích a potřebách Oceňovat a respektovat jedinečnost kamaráda Dokázat potěšit kamarády praktickým dárkem Během celé akce byly děti spokojené, aktivní. Ve třídě vládla pohodová, […]

Mimořádná informace – uzavření školy

Kontakty pro elektronickou komunikaci: reditel@kamenka-celakovice.cz tel. 773 144 113 webové stránky školy – chat (vpravo dole) FB profil školy viz https://www.facebook.com/ZSKamenka/ vydávání potvrzení o „Ošetřovné“  – reditel@kamenka-celakovice.cz   Poznámka: Aktuální informace naleznete vždy na tomto webu VLÁDY ČR – ODKAZ 04.06.2020 v 20.30 USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 4. června 2020 č. 21 […]

Informace pro rodiče – domácí příprava

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření školy vyučující připravují pro Vaše děti domácí vzdělávání. Třídní učitelé na stránkách svých tříd, které naleznete na webu školy (viz „Rozcestník/Třídy 2019-2020/jednotlivé třídy/), Vás budou seznamovat s plánem učiva a úkolů v jednotlivých předmětech.  Týdenní plán pro děti bude zveřejněn v neděli 15.3.2020. Prosíme rodiče o spolupráci a dodržování domácí […]