Pěvecký sbor Kamínek

Od října roku 2018 na naší škole probíhá zájmový kroužek pěvecký sbor. Žáci prvního stupně zde hrají hudebně pohybové hry, zlepšují hlasové dovednosti prostřednictvím intonačních a dechových cvičení, zpívají tematické písně, hrají na tradiční i netradiční hudební nástroje, připravují se na pěveckou soutěž a na vystoupení. Mgr. Jaroslava Pražanová