Dne 5. února proběhla v rámci hodin občanské výchovy ve třídách 6.A a 6.C beseda na téma „Právní stát„. Za žáky přišel pan právník, aby žákům představil, co je to právní stát a jak funguje. A co se žáci dozvěděli během besedy a následné diskuse? Na základě příkladů z praxe a dotazů žáků jsme si vyjmenovali, jaké složky utvářejí právní stát. Uvedli jsme si příklady, kdo a jakým způsobem uplatňuje státní moc. Zajímalo nás také právní postavení osob, žijících ve státě a jaká práva a povinnosti vůči sobě mají stát a jeho obyvatelé. Beseda byla velmi přínosná a žáci si z ní jistě odnesli mnoho zajímavých a důležitých informací, které by pro ně mohly být užitečné a měli by je jako občané České republiky znát.

Mgr. Hana Altmanová

Štítky: , ,

Napsat komentář